Информационен център на Министерство на oтбраната

Променят Класификатора на длъжностите на военнослужещите

Променят Класификатора на длъжностите на военнослужещите

Целта е да се окомплектоват някои от реорганизиращите се структури или формирования през тази година.

Разработен и предоставен за обществен ообсъждане е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и  допълнение на Класификатора на длъжностите на  военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Причината е окомплектоването на не по-малко от 12 реорганизиращите се  структури и формирования през 2023 г., съгласно Плана за развитие на  въоръжените сили на Република България до 2026 г., става ясно от мотивите към документа.

Сега действащият класификатор включва 982 длъжности за военнослужещи (386 са за офицери, 19 – за  офицерски кандидати, 213 –  за сержанти (старшини) и 364 – за войници  (матроси)). Той е приет през 2018 г. и  не съдържа  специфични длъжности за тези структури и формирования, които се реорганизират или се формират единствени по рода си през тази година.

Общата цел на промените е осигуряване развитието на въоръжените сили през 2023 г. с балансирани способности  за изпълнение на целия спектър от задачи, породени от очакваните сценарии и анализи за развитие  на военностратегическата среда на сигурност. Засегнати страни са военнослужещите от Министерство на отбраната, структурите на пряко  подчинение на министъра на отбраната и Българската армия без служба „Военна полиция“ и  Служба „Военно разузнаване“. Срокът за общественото обсъждане е до 29 април.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top