Информационен център на Министерство на oтбраната

Военното сътрудничество на Балканите обсъжда форум в София

Военното сътрудничество на Балканите обсъжда форум в София

Президентът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов приветстваха началниците на отбраната на държавите от региона. 

Военното сътрудничество между Балканските страни се основава на споделени ценности и обща визия, то има своя принос към дългосрочната европейска сигурност, каза началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той е домакин на 16-ата годишна конференция на началниците на отбраната от Балканските страни, която се проведе в София, в резиденция „Бояна“.

Темата на форума е в унисон с общите за НАТО и Европейския съюз направления за сътрудничество, а именно „Регионална военна свързаност и военна мобилност, като фокус в партньорството на Балканите в търсене на иновативни пътища за интегриране и коопериране“. В работните сесии се  обсъждат въпроси от общ интерес за въоръжените сили на участващите държави. Предстои подписване на съвместно изявление, което, както се изрази адмирал Ефтимов, ще демонстрира нашата ангажираност към регионалното военно сътрудничество и ще даде основа за по-нататъшната работа по инициативата. Обединени сме, посочи още той, от идеята, че сигурността и стабилността на Балканите трябва да се изгражда в дух на доверие и взаимно уважение, като разглеждаме военното сътрудничество и повишената оперативна съвместимост между нашите въоръжени сили, като ефективен механизъм в това отношение.  Целта ни, продължи началникът на отбраната,  е да бъдем способни да се справяме с общите предизвикателства. В този смисъл, повече от 16 години конференцията остава, като един от значимите примери за регионално военно сътрудничество. В този период са провеждани голям брой тренировки, учения и други съвместни дейности, което допринася за подобряване на взаимодействието между въоръжените сили.

България е домакин на инициативата за втори път от 2012 г. насам. Сега, обаче, рисковете и заплахите са съвсем различни. Силно сме обезпокоени от войната в Украйна, чийто последствия продължават да отекват на Балканите и в цяла Европа, заяви адмирал Ефтимов, като отправи призив за прекратяване на насилието и намиране на мирно решение, акцентирайки, че тази война ще остави трайни следи върху разбирането за международната сигурност.

Този форум се утвърди, като ефективен инструмент за укрепване на доверието и сигурността на Балканите, подчерта в приветствието си към участниците министърът на отбраната Димитър Стоянов. Преди всичко, продължи той, искам да споделя нашата загриженост от непровокираната и необоснована военна агресия на Русия срещу Украйна, която нарушава международното право, принципите на Хартата на ООН и подкопава европейската  и глобална сигурност и стабилност. В тази тотално променена геополитическа ситуация нашият регион се нуждае от нов подход за гарантиране на своята сигурност и стабилност, основан на засилен диалог, сътрудничество и всеобхватна свързаност, отбеляза министърът. Необходимо е съвместните усилия на държавите от региона, каза той, да бъдат насочени за подобряване на междусистемната свързаност и разширяване на енергийните, транспортните, цифровите и телекомуникационните коридори. Според него от важно значение е сътрудничеството да бъде ориентирано към реализиране на конкретни обекти за развитие на инфраструктурни връзки между нашите държави, които да позволят икономическата ефективност, конкуретноспособност и баланс в развитието на региона. Потенциал за повече свързаност има и в сферата на отбраната, подчерта министърът. Освен военната мобилност, допълни той, важно значение в тази посока имат военното образование и обучение, научната и развойна дейност, координиране на действията в областта на киберотбраната, както и дейностите по подготовката на войските и силите. Министърът открои възможностите за съвместна работа по придобиване, поддържане и използване на съвременни системи от въоръжение, както и при модернизиране на инфраструктурата.

На Балканите е необходима политическа воля и единна ясна визия за  сигурността в региона с разбирането, че инвестициите в отбраната не са разходи, а са гаранция за мир и стабилност. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Румен Радев при откриването на конференцията.  Той посочи, че гарантирането на сигурността изисква диалог, укрепване на доверието и засилване на сътрудничеството, а форумът в София е пример за такъв подход. Никоя страна сама не може да се справи с проблемите в сферата на сигурността, нужни са общи усилия, заяви държавният глава Румен Радев, като отчете промените в средата на сигурност, произтичащи от войната на Русия срещу Украйна. Градената с десетилетия архитектура за сигурност в Европа е в разпад, което може да отключи процеси на дестабилизация, особено в нашия регион, който е съседен на конфликта, заяви президентът и допълни, че държавите на Балканите трябва да докажат, че са активни и имат водеща роля в изработването на новата европейска архитектура за сигурност.

Военната експертиза, посочи държавният глава, трябва да се отчита от политиците, за да се постигне ефективност при цялостната трансформация на модела на колективна отбрана и при приоритизирането на инвестициите. Той отбеляза важността на подобряването на регионалната свързаност в различните й аспекти – транспортната, дигитална, енергийна и железопътна. Войната в Украйна показа по безспорен начин, че свързаността, военната мобилност и логистиката са от ключово значение за успеха на днешните военни операции, допълни президентът.

Президентът призова за усъвършенстване на отбранителната съвместимост не само чрез провеждане на учения и операции, а на по-ранен етап – чрез разработване на съвместен капацитет в сферата на военната наука и индустрия. Според него, трябва да се стремим в договорите с нашите партньори за доставки на военно оборудване и технологии, да поставяме много по-големи изисквания и условия за индустриално сътрудничество, което ще доведе до модернизиране на технологиите.

Много е важна и нашата информационна свързаност и възможностите по-бързо, по-лесно и в по-голям обем да обменяме информация, да я обработваме по общи критерии и алгоритми и да можем да работим в единно информационно пространство, каза държавният глава и допълни, че това ще повиши ефективността на  усилията за укрепване на стабилността. Президентът приветства обмена в сферата на военното образование и подготовка, който държавите в региона са разгърнали. Той изрази и признателност на балканските страни, които участват в Многонационалната бойна група у нас с рамкова държава Италия.

В конференцията участват началниците на отбраната на държавите, членуващи в инициативата – Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора, както и от страните-наблюдатели Словения и Хърватия. В нея се включиха още председателят на Военния комитет на Европейския съюз генерал Робърт Бригер и  заместник-командващият на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол генерал-лейтенант Стивън Келси. Гост-лектор на форума бе Еди Лиежоа, началник на отдел „Транспортна мрежа“ в Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top