Информационен център на Министерство на oтбраната

Постановлението за разполагане и функциониране на зенитен полигон Шабла влезе в сила

Постановлението за разполагане и функциониране на зенитен полигон Шабла влезе в сила

Промените ще доведат да по-ефективно използване на военното съоръжение.

В днешния брой на Държавен вестник е публикувано Постановление на Министерския съвет за разполагане и функциониране на полигон на Българската армия в района на нос Шабла. С него се постигат няколко цели, става ясно от думите на министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на правителственото заседание през миналата седмица. Ще се постигне по- ефективно използване на зенитен полигон Шабла от съвременни зенитно – ракетни комплекси на въоръжение у нас и в държавите – членки на НАТО и партньори.  Ще се увеличат обемите въздушно пространство за изпълнение на граждански полети чрез заличаване на опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия. Ще се осигури безконфликтност на дейностите, извършвани на армейските полигони с изпълнението на полети на гражданската авиация, улесняване на процесите на гражданско – военна координация при резервиране на въздушното пространство и повишаване нивото на безопасност на полетите чрез добавяне на опасни зони за въздухоплаване в обслужваното въздушно пространство на Република България за нуждите на Българската армия. И не по-малко важно е осигуряването на условия за понижаване на рисковете при провеждане на стрелби със съвременни образци военна техника и по – голяма ефективност в използването на въздушното пространство на Република България.

Сегашните граници на зенитен полигон Шабла са обособени с правителствено постановление от 1996 г., както и въоръжението и боеприпасите, които могат да бъдат използвани в тях.  През 2010 г. Министерският съвет е определил зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването. Като опасна зона за въздухоплаване е публикувана и зоната над полигона, като са посочени и нейните конкретни въздушни хоризонтални и вертикални граници.

При съпоставяне на географските координати, определени в двете постановления, се посочва в мотивите на постановлението, се откриват съществени разлики, които значително ограничават пространството, което може да бъде използвано за работа на зенитния полигон. Така се създават и предпоставки за допускане на инциденти.

През последните години, като част от големи международни учения, на зенитен полигон Шабла се провеждат учения и тренировки от военни формирования на държави – членки на НАТО. По време на подготовката за тях, нееднократно представители на тези страни заявявали желание да изпълнят тренировъчни пускове със съвременни оръжейни системи, но ограниченията не позволявали това. Констатирана е потребност от създаване на нови опасни за въздухоплаването зони и заличаване на вече публикувани зони, които са със статут на отпаднала необходимост.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top