Информационен център на Министерство на oтбраната

Defender 23 се състои от три последователни фази

Defender 23 се състои от три последователни фази

България участва в серия от дейности под общото наименование „Балкан 23“

В периода април–юни 2023 г. започна провеждането на серия от многонационални, свързани учения с висока видимост, обединени под наименованието Defender 23. Ученията се ръководят от Командването на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка. Те се провеждат по тема „Отбрана“ и са по единен фиктивен сценарий, който кореспондира със съвременната среда за сигурност. Провеждат се в три последователни фази. Първата фаза е възпираща, под общото наименование Swift Response 23, втората фаза е вземането на инициативата с наименование Immediate Response 23 и третата фаза е по възстановяване на териториалната цялост на Алианса под наименованието Saber Guardian 23.

„За първи път такъв вид учения се проведоха през 2017 г. Тази година българските въоръжени сили участват във втората и третата фаза на Defender 23 със серия от многонационални учения, провеждани на наша територия и извън нея, под общото наименование „Балкан 23“, каза пред военните медии полковник Христо Христов, заместник-началник на щаба на Съвместното командване на силите (СКС) по операциите и директор на националната структура за ръководство и контрол на „Балкан 23“.

Планиращ офицер на серията от учения „Балкан 23“ е началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, а офицер, провеждащ ученията, е командирът на СКС генерал-майор Валери Цолов. Общата организация по планиране, провеждане, контрол и координация за ученията е възложена на СКС. За тази цел съвместно с командванията на Сухопътните войски, на ВВС, Командването на логистична поддръжка, Служба „Военна полиция“ и ВМА беше създадена националната структура за ръководство и контрол Excon Forward, която изпълнява задачи от района на Националния военен учебен комплекс „Чаралица“.

Националната структура се състои от Ситуационен център, Група за разбор и анализ, Група за реално осигуряване, Група Rsom, която подпомага изпълнението на задължението по поддръжката като страна домакин и Съвместен медиен център.

Полковник Тодор Тодоров, началник на Отдел „Съвместна подготовка“ в СКС и началник на Ситуационен център:

„Ситуационният център е една от основните структури на центъра за ръководство и контрол на учението. Тук са събрани специалисти от всички видове въоръжени сили и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната. Поддържаме постоянна връзка с местата, където се провеждат ученията както на наша територия, така и с участници, които са извън България. Поддържа се постоянна връзка и със съвместния център за контрол на ученията в Германия. Там има представители на СКС, чрез които комуникираме и участваме в ежедневните брифинги, които се организират и провеждат там. Тук се изготвят и брифинги за ежедневното състояние и задачите, които се изпълняват от формированията на отделните учебни полигони, след това информацията се обобщава за нуждите на висшето военно ръководство“.

Подполковник Любомир Николаев, главен експерт в отдел КИС в СКС, началник на Групата за реално осигуряване на КИС за учението:

„Организацията по осигуряването на комуникационно-информационната поддръжка за нуждите на системата за командване и управление по време на провеждането на съвместните многонационални от „Балкан 23“, които са част от Defender 23, е възложена на Отдел КИС в СКС. Осигурена е привързаност към националната класифицирана КИС за обмен на класифицирана информация между участниците в учението на територията на България. За първи път СКС изгради и акредитира класифицирана мрежа за обмен на класифицирана информация с коалиционните партньори. СКС развърна два мобилни сайта, единият от които е за осигуряване на комуникацията на националната структура за ръководство и контрол на учение, в района на Националния военен учебен комплекс „Чаралица“. Вторият е разположен на учебен полигон „Корен“. Изградената КИС осигурява всички основни информационни услуги, необходими за успешното изпълнение на задачите от участниците в учението“.

Подполковник Тодор Василев, началник на Група за Rsom:

„Групата се състои от седем човека. Ежедневно при нас обобщаваме информацията от националния център за логистична поддръжка, който е в София. Ние информираме за конвоите или колоните, които се придвижват основно към двата учебни полигона „Ново село“ и „Корен“. Имаме връзка и с медицинските екипи, които са на двата полигона. „Военна полиция“ осигурява ескортите в двата полигона и от граничните пунктове, когато навлизат войски. Имаме няколко групи за това. Организират се и граничните и митническите процедури за транзитно преминаване на колоните“.

Полковник Михаил Жеков, началник на Сектор „Анализ, оценка, сертификация и поуки от практиката“ в щаба на СКС, началник на Група за разбор и анализ за нуждите на учението:

„Основната задача на групата е да установи в хода на учението и след това дали то е изпълнило поставените цели и задачи от планиращия офицер адмирал Емил Ефтимов. Извършваме наблюдение и събиране, обобщаване и анализиране на данни от учението и  процесите, които протичат в хода на учението. На тази база се изготвя окончателен доклад, който ще бъде систематизиран в извличане на изводи и поуки от практиката, които да бъдат приложими към следващи учения“.

Подполковник Станимир Гинев, началник на съвместния медиен център за учението „Балкан 23“:

„За осигуряването на координация със структурите по връзки с обществеността на участващите военни формирования беше създаден съвместен медиен център. В него влизат офицери и цивилни служители от СКС и Сухопътните войски. Към центъра има създадени две мобилни медийни групи, които се състоят от военнослужещи и цивилни служители. Едната от тях е на полигон „Ново село“, а другата е на полигон „Корен“. Двете групи предоставят информация за проведените мероприятия на съответните полигони, които се обработват и изпращат към информационния център на МО и се публикуват в интернет страниците на съответните командвания. Организирано е и медийното отразяване на българските военни формирования“.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top