Информационен център на Министерство на oтбраната

Първа годишна конференция на ползвателите на TOPFAS в България

Първа годишна конференция на ползвателите на TOPFAS в България

За първи път в България се провежда годишната конференция на ползвателите на софтуерния планиращ продукт TOPFAS, организирана от Съвместното командване на силите и с любезното домакинство на Военна академия „Г.С.Раковски“. Тридневното събитие се провежда под ръководството на Върховното главно командване на обединението сили на НАТО (SHAPE) и в него участват чуждестранни представители от всички командни структури на НАТО, агенцията на НАТО по комуникации и информация, както и български участници от дирекции „Стратегическо планиране“ и „Операции и подготовка“, СКС, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка.

 полковник Недко Симеонов

Началникът на отдел „Планиране, развитие и бюджетиране“ в СКС полковник Недко Симеонов откри конференцията и подчерта, значимостта и ефективността на TOPFAS в процеса на предварителното планиране и планирането в хода на операции и учения. Прилагането на TOPFAS значително ще улесни интегрирането на българските военни експерти в работни групи в командванията и щабовете на НАТО, допълни той.

Приветствие към участниците поднесе и о.з. полковник Пламен Йорданов /бивш заместник-министър на отбраната и заместник-началник на щаба на СКС/, който е инициатор и един от офицерите с най-големи заслуги за процеса на въвеждане на планиращия продукт TOPFAS на оперативно ниво в Българската армия.

 По време на конференцията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с новата версия и плана за развитие на TOPFAS, както и успешното му внедряване в дейността на командванията при процеса на оперативното планиране. Форумът е подходяща платформа за споделяне на опита на Съвместните съюзни командвания на силите на НАТО и компонентните командвания при използването му.

—————-

TOPFAS (Tool for Operational Planning Functional Area Service) е система за съхранение на данни и софтуерен инструмент, подпомагащ оперативното планиране, воденето на операцията и генерирането на силите в съответствие с процеса на оперативно планиране на НАТО. Той поддържа процеса на планиране с графични инструменти във възможно най – голяма степен (графично оформление на оперативния дизайн, фази и задачи, инструменти за географско картографиране, за спецификация на факторите за оперативно планиране и условията на околната среда, както и за разположението на силите).

Република България стартира процеса по въвеждането на TOPFAS през 2010 г. с подписване на договор за присъединяване към тази общност.  През 2014 г. е въведен в СКС и към момента това е единствения български военен щаб, който разполага с обучени потребители, функционални мениджъри и системен администратор.

Военна академия Г. С. Раковски също разполага със специалисти и оборудван кабинет, за обучение на потребителите на приложенията CAT (Campaign Analysis Tool), OPT ( Operations Planning Tool) и SAT (System analysis tool).

Източник: СКС

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top