Информационен център на Министерство на oтбраната

Ученици пишат есета и разкази за Балканските войни

Ученици пишат есета и разкази за Балканските войни

До 30 септември т. г. е срокът за  изпращане на конкурсните работи до съответната  териториална структура на Централното военно окръжие по електронен път.

В ход е ученически конкурс „Наследник съм на …“ Той е част от приетата с правителствено решение програма на Националния инициативен комитет за  честванията на 110 години от Балканските войни. Организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните  управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България. Участват ученици от V до XI клас, разделени в две възрастови групи: V – VII клас и VIII – XI клас. Проектите, историческо есе или разказ, са свързани с участието на техни предци в Балканските войни (1912 – 1913 г.).

До 30 септември т. г. е срокът за  изпращане на конкурсните работи до съответната  териториална структура на Централното военно окръжие по електронен път. Областна комисия в състав представители на Регионално управление на образованието, на териториална структура на Централното военно окръжие и на областна организация на Съюза на ветераните от войните на България ще разгледа до 20 октомври постъпилите проекти, ще отлича и класира първите три в двете възрастови групи. Награждаването на спечелилите на регионално ниво ще бъде за Деня на народните будители – 1 ноември. Министърът на отбраната ще награди авторите на десетте най-добри конкурсни работи. Те ще бъдат между спечелилите първо място в двете възрастови групи от всяка област. Изборът ще направи комисия от представители от Министерството на отбраната, Националния военноисторически музей, Военна академия „Г. С. Раковски“, Централно  военно окръжие, Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България и РУО-София.

Основната цел на конкурса е да  провокира интересът на учениците към славното българско военноисторическо минало, което предизвиква национална гордост и да се популяризират победите на Българската армия и героизма на българския войник. Очаква се инициативата да има принос за възпитаване на учениците в родолюбие, човечност, етническа толерантност, в дух на патриотизъм, както и уважение и преклонение пред  подвига и паметта на българските герои, участвали и загинали в борбата за  национално освобождение и обединение.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Министерството на отбраната в рубриката „110 години  Балкански войни“. Популяризирането на спечелилите проекти е възложено на трите военни медии.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top