Информационен център на Министерство на oтбраната

Актуализират постановлението за възлагане на военновременни задачи

Актуализират постановлението за възлагане на военновременни задачи

Причината е в настъпилите изменения при някои министерства, ведомства и административни структури.

След 2021 г. са създадени нови или са закрити съществуващи държавни органи и административни структури, с актове на Народното събрание и Министерския съвет, за които няма възложени военновременни задачи или за които не са актуални задачите по действащото постановление. Настъпиха и изменения в наименованията на някои министерства и ведомства. Това е наложило промени в Постановлението на Министерския съвет за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация. Проектът е предоставен за обществено обсъждане. Той съдържа класифицирана информация и е маркиран с гриф за сигурност „Секретно“.

С промяната на постановлението се цели коректно формулиране на военновременните задачи по отбраната на страната, съобразени  с динамиката на средата на сигурност, с проведените Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната, измененията в административните структури и органи на изпълнителната власт. Включват се всички нови и преструктурирани държавни органи и административни структури, създадени с актове на Народното събрание и Министерския съвет, които не попадат в  обхвата на сега действащото постановление. Отразяват се съюзните ангажименти на страната при формулирането на актуалните военновременни задачи, се посочва в частичната предварителна оценка на въздействието, която се прави в такива случаи. Смята се, че този процес ще спомогне и работата по актуализацията на Държавния военновременен план и неговото ресурсно осигуряване и ще създаде предпоставки за устойчивост на доставките на стоки и услуги, както за националните и  съюзните въоръжени сили, така и за населението.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top