Информационен център на Министерство на oтбраната

Забрана за извършване на агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели и на кандидати за изборни длъжности

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МО

На основание чл. 31, ал. 1, чл. 182, ал. 1-3, и чл. 284 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ/, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс

З А П О В Я Д В А М:

1. На основание чл. 182, ал.1 от Изборния кодекс в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в районите на военните формирования от Българската армия да не се допуска предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги от граждани, партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати и застъпници.

2. В изпълнение на чл. 182, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия да не извършват пропагандна и агитационна дейност в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции с политически цели и на кандидати за изборни длъжности и да не предприемат действия по служба, с които да нарушават политическата си неутралност.

3. В изпълнение на чл. 182, ал. 3 от ЗОВСРБ военнослужещите да не участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, движения или коалиции с политически цели, когато носят военна униформа.

4. В изпълнение на чл. 284 от ЗОВСРБ цивилните служители да не изразяват политически възгледи през работно време и във формированията и обектите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

5. Достъпът до военните формирования от Българската армия и до структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната на представители на политически партии и коалиции, независимо от качеството, с което се ползват, в т.ч. и като представители на органи на държавна или местна власт, може да се извършва само при наличието на правно основание, по решение на съответния командир/началник/ръководител, взето след предварително разрешение от министъра на отбраната и при задължително съблюдаване на забраната по т.1. Достъпът до режимните военни формирования се определя по реда на МЗ № ОХ-0118/07.03.2016 г.

Със заповедта да се запознаят всички военнослужещи и цивилни служители.

Заповедта да се публикува на страницата на министерството в Интернет – www.mod.bg. и в КИС „ЩИТ“.

Контрола върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на съответните командири/началници/ръководители, а за Министерството на отбраната – на началника на отбраната и постоянния секретар на отбраната.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

ТОДОР ТАГАРЕВ

Източник: mod.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top