Информационен център на Министерство на oтбраната

Военнослужещи от Съвместното командване на силите участваха в компютърно подпомагано командно-щабно учение на НАТО „Gordian Knot 2023“

Военнослужещи от Съвместното командване на силите участваха в компютърно подпомагано командно-щабно учение на НАТО „Gordian Knot 2023“

От 6 до 17 ноември 2023 г. Корпусът за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция проведе компютърно подпомаганото командно-щабно учение (КПКЩУ) на НАТО „GORDIAN KNOT 2023“ (GOKN 23). КПКЩУ беше проведено с реално развръщане на местността от Щаба на Корпуса на полигон „Прокопиди“ в близост до град Солун.

В учението взеха участие над 500 щабни офицери от 12 държави-членки на НАТО, както и представители на Сухопътното командване на НАТО в Измир, Турция; Корпусът за бързо реагиране на НАТО в Италия; Пети Американски Корпус в Европа; Съвместно командване на силите в България; Многонационалната бригада „Югоизточна Европа“ (SEEBRIG), Куманово; 61 Стрямска механизирана бригада, Карлово; Десета испанска механизирана бригада, Втора планинска бригада, Румъния; Щабен елемент за интегриране сили на НАТО в Унгария.

Военнослужещи от Съвместното командване на силите участваха в  компютърно подпомагано командно-щабно учение на НАТО „Gordian Knot 2023“

Основните цели на учението бяха да се повишат знанията, уменията, способностите  на военнослужещите, и  усъвършенстване изпълнението на задачите при планиране и провеждане на мащабна съвместна операция в условията на член 5 от Вашингтонския договор.

Корпусът за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция (NRDC-GR) е първият щаб, обучен и сертифициран за ролята на Многокорпусно сухопътно компонентно командване в структурата на силите на НАТО (NFS) през 2021 г. През последните години NRDC-GR представлява постоянно развиваща се структура със способности да реагира на новите глобални предизвикателства.

NRDC-GR непрестанно подобрява своите умения, позволявайки на щаба да приеме и тества концепцията „Multi Domain Operations“ при планиране и провеждане на операции във всичките пет оперативни области (сухопътна, въздушна, морска, космическа и кибер).

Източник: jfc.armf.bg

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top