Информационен център на Министерство на oтбраната

В Банкя отварят врата пред младите „да крадат занаят”

Доволни сме от възможностите, които показват младите хора в практиката си, казва д-р Георги Давидов, началник на БПЛР – Банкя, към ВМА.

В разговор на началника на БПЛР (Болницата за продължително лечение и рехабилитация) към ВМА в Банкя д-р Георги Давидов, поканен от кмета на район Банкя Рангел Марков и директора на гимназията Димитринка Герасимова, се обсъжда идеята на екипа на 78-о училище „Христо Смирненски” да се създаде паралелка за водолечители. Находчиво, защото район Банкя е национален рехабилитационен център. Болницата поема ангажимента да приеме ученици от тази паралелка за практическия им стаж, сключва се договор между болницата в Банкя и училището с разрешение на ВМА. И това лято 4 момичета от 11. клас на тази паралелка вече стажуват за около месец тук. А сега през учебната година всеки петък те имат производствена практика, включена в хорариума им на обучение. Екипът на болницата показва възможностите за рехабилитация, а момичетата помагат много в работата – във водолечението и луголечението. Както казва д-р Давидов, това са 4 човека и 8 ръце повече в този екип, те се включват за по-доброто обслужване на пациентите и ние сме доволни от тях. „Доволни сме от възможностите, които показват, от дисциплината им, казва д-р Давидов. А от страна на училището имат контрол в лицето на преподавателя им по практика.”

Гимназията има идея да се развият и допълнителни дейности в областта на балнеолечението и физикалната медицина. Д-р Давидов смята за възможно някой ден някои от тези момичета да станат част от екипа на болницата.

Момичетата:

Теодора Господинова избира тази практика под влияние на лекарската професия на чичо си. Смята, че екипът във Военния санаториум, както наричат Военната болница от системата на ВМА в Банкя, е много добър, а работата с пациентите – много интересна. Предизвикателно за нея е общуването с някои от тях, учи се на индивидуален подход. Реалист е: Ще се радва да получи дипломата си със специалност, свързана с рехабилитация, макар засега да няма още твърдо в плановете си да работи в тази област.

Румяна Рангелова се е записала в паралелката заради очакването „Термални процедури и рехабилитация” да е нещо по-различно и разнообразно като идея от обичайните професии. Така тя обяснява пътя си към практиката и стажуването в болницата, различно от „обикновения избор” на информационни технологии например. Иначе тя мечтае за професията на психолог и в болницата й е най-интересно, че всеки ден среща толкова различни хора, а екипът е много гостоприемен и отзивчив към тях.

Моника Евтимова получава подкрепата на родителите си в избора на паралелката. Споделя, че наистина й е интересна практиката в болницата, а и са малко училищата, които предлагат специалността „Термални процедури”. За времето тук се учи по-добре да общува с хората, да ги разбира в ситуацията, в която се намират като пациенти. Не смята, че във водолечението и луголечението има сложност, но че ако се интересуваш, можеш и сам допълнително да научиш много повече. Все още не е сигурна за професионалния си избор след 12. клас, но медицината й се вижда като добър избор. И наученото, и практикуваното в болницата я подкрепят в това.

Нургюл Юсуф от малка се интересува от медицината. И практиката й в болницата затвърждава решението й да избере професията след дипломирането. Засега най-вече я интересува кинезитерапията. В практиката в болницата всичко й е лесно, справя се и научава нови неща. И я радва това, че наистина участва в лекуването на хора.

Д-р Иван Петков, д.м., преподавател

Благодаря на кмета на район Банкя и на директора на гимназията за идеята за такова обучение. Благодаря и на д-р Давидов и на главната сестра Верка Шомева, която първа ни посрещна, за съдействието. В този профил в училището се влиза в професионалната паралелка в 8. клас, а след 10. клас се започва и практиката. Знам, че за човек на тази възраст професионалната ориентация тепърва предстои. Аз съм кадър и на ВМА, работил съм и в болницата в Банкя. И знам, че военната медицина е най-добрата медицина в България. А болницата на ВМА в Банкя е най-добрата база на територията на целия рехабилитационен комплекс в района. А редът и дисциплината тук дават най-добрата възможност за работа. Затова се радвам, че нашите възпитаници практикуват в тази база. Тук те имат възможност да получат методична насоченост в тясната им професионална подготовка след полученото теоретично знание в училище. И имат шанс да намерят себе си в тази професия и да разберат „дали това е тяхното”. И така да разберат и дали искат да продължат в професията и да се изграждат нататък след първата квалификационна степен в медицинската си квалификация. Накрая ще имат задължителен държавен изпит и по професията. В момента това, което ученичките споделят с мен за това, което най-много ги впечатлява, са хората от екипа и отношението, което получават.

А аз поех ангажимента да обучавам и да мотивирам тези млади хора да открият и се насочат към една толкова стара и все по-необходима и днес професия, особено социално значима. Ние просто не чакаме младите „да крадат занаята” от нас, сами им отваряме вратата.

Провокираме интереса към рехабилитационната медицина

Верка Шомева, главна сестра на болницата

Болницата не е била база за обучение и затова предизвикателството за персонала да подготвя практически момичета е голямо. Теорията те учат в училище, въпросът е с до какъв обем от практически умения те могат да се обучават от служителите ни, които, от своя страна, го осъществяват за пръв път. Съобразяваме се с това, че младите хора са информирани и трябва да провокираме интереса им. Старая се да представям нашите опит и практика достъпно и разбираемо за тях. Едното момиче е с интерес към кинезитерапията и в този смисъл е много важна личната мотивировка. Тя може да се създаде и в контакта с пациентите, когато виждаш как реално можеш да помогнеш. Важно е и да се научат на ред и организация. И не е толкова важно дали те ще станат някой ден водолечители, важен е досегът със света на физикалната, на рехабилитационната медицина. И да пожелаят да надграждат наученото при нас. Имаме абсолютния шанс да провокираме този интерес. Това става и когато имат шанса да видят пациент с тежък инсулт на легло, който в резултат от лечението при нас си тръгва „на крака”…

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top