Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал и подкрепата за Украйна са сред основните приоритети на НАТО

[post-views]
Укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал и подкрепата за Украйна са сред основните приоритети на НАТО

Укрепването на възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса и подкрепата за Украйна в контекста на подготовката на срещата на върха във Вашингтон бяха основните теми, обсъдени от министрите на отбраната на страните-членки на НАТО през втория ден от срещата им в Брюксел, Белгия. В нея участва министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Участниците в срещата изтъкнаха първостепенната важност на изпълнението на отбранителните планове на НАТО, включително пълното им ресурсно осигуряване. Съюзниците разгледаха още справедливото разпределение на тежестите и отговорностите и обсъдиха изпълнението на обновения ангажимент за инвестиции в отбраната (DIP), при който инвестирането на 2 % от БВП в сектора е минимална основа, а не таван.

„Изпълнението на отбранителните планове на Алианса следва да е основен приоритет“, подчерта в изказването си министър Запрянов. Той посочи, че тази година България увеличи разходите за отбрана и те вече надвишават 2% от БВП. Министърът на отбраната потвърди намерението на страната да поддържа това ниво и да го увеличава допълнително през следващите години с оглед на изпълнението на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Други акценти в заседанието бяха сътрудничеството с отбранителната индустрия и прилагането на Плана за действие в отбранителното производство, който цели увеличаване на производствения капацитет, подобряване на оперативната съвместимост и подкрепа и развие на трансатлантическата отбранителна и индустриална база. Министър Запрянов обърна внимание на значението на сътрудничеството между НАТО и ЕС за засилване на европейската отбранителна технологична и индустриална база. Той посочи, че всички мерки и стъпки за повишаване на капацитета за отбранително производство, които се предприемат към момента, са от съществена важност.

Министрите на отбраната обсъдиха още ролята на НАТО при координиране на предоставянето на помощ и обучение за Украйна и предложението на генералния секретар на НАТО за многогодишен финансов ангажимент за страната. Те се обединиха около необходимостта от по-стабилна и предвидима институционализирана рамка за помощта и за осигуряването на по-предсказуема дългосрочна финансова подкрепа за страната.

Съюзниците постигнаха напредък по подготовката на решенията за предстоящата през юли среща на върха във Вашингтон и съгласие по отношение на предоставяната подкрепа на Украйна като един от основните приоритети на Алианса. В изказването си министър Запрянов заяви, че България подкрепя съществен пакет с решения от предстоящата среща на върха във Вашингтон за подпомагане на Украйна, подплатени с финансов ангажимент.

Усилията за по-нататъшно увеличаване на подкрепата за Украйна, както и координирането на дейностите на НАТО и ЕС за оказване на политическа и практическа подкрепа на страната бяха обсъдени и вчера, 13 юни, в първия ден от срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО. Форумът започна с работно заседание на Съвета НАТО-Украйна на ниво министри на отбраната с участието на представители на ЕС. По време на заседанието министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров представи актуална информация във връзка с агресивната война на Русия срещу Украйна, най-спешните потребности на страната, както и напредъка по отношение на реформите в областта на сигурността и отбраната. Съюзниците потвърдиха, че ще продължават да оказват помощ на страната. Те заявиха своето убеждение, че подкрепата за Украйна е също в интерес на тяхната собствена сигурност.

В своето изказване министър Запрянов подчерта твърдата подкрепа на България за Украйна и посочи, че ние ще продължаваме да предоставяме политическа и практическа помощ на страната в рамките на нашите възможности и в съответствие с решения на Народното събрание. Той постави акцент и върху важността на сътрудничеството между НАТО и ЕС по отношение на подкрепата за Украйна, което позволява комбинирането и използването на различните инструменти на двете организации за постигане на общите цели и избягване на дублиране на усилията.

Извън официалната програма на срещата, министърът на отбраната участва в отбелязването на 25 години от създаването на Консорциума на военните академии и институти за изследване на сигурността по програма „Партньорство за мир“ (The Partnership for Peace-Consortium), в която инициатива участват Австрия, България, Германия, Канада, Полша, САЩ, Швейцария и Швеция. Беше подписана декларация за препотвърждаване на ангажимента на участващите страни към инициативата, която има за цел да насърчава сътрудничеството и да обединява усилията на редица образователни и научни институции в сферата на сигурността и отбраната. От страна на България в работата на Консорциума от сформирането му активно участва Военна академия „Г. С. Раковски“. На церемонията присъства началникът на Военната академия генерал-майор Стайко Прокопиев.

Непосредствено преди началото на срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, на 13 юни, министър Запрянов взе участие в срещата на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна (UDCG).

В рамките на форума министър Запрянов проведе двустранни срещи с министрите на отбраната на Дания, Италия и Чехия, на които бяха обсъдени актуални въпроси от дневния ред на НАТО и подготовката за срещата на върха във Вашингтон.

Най-ново

Единична публикация

Избрани