Одобрени са предприетите предварителни мерки за подобряване дейността на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Част от изображенията на страницата са архивни и поставени, за да визуализират новината приблизително.

Виж още...