Изменя се Устройственият правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Част от изображенията на страницата са архивни и поставени, за да визуализират новината приблизително.

Виж още...