Author: Добромир Пелов

Димитров предсказал бомбардировките 

„Днес пред България има два пътя: или да продължава да плува във водите на Германия, или да скъса с Германия и да води своя самостоятелна национална политика. Първият път означава предаването на българската армия...

sn UKAZ

Генерал Паренсов: войска, а не милиция!

„Третият въпрос за мъчнотии се показал формирането на войската. Докато Кевенхюлер (посланик на Австро-Унгария в София), пък и Англия разбирали, че България трябва да има само жандармерия и милиция за поддържане на вътрешния ред,...

sn UCHASTAK

Цанков заплашил царя с република

„Решихме да чакаме до 11 ч и ако дотогава царят не се яви, да се върнем в София и да поискаме провъзгласяването на Републиката. Не бяхме сигурни, че царят е в парка. Подозирахме, че...

sn BOTEV

Знай, че после Отечеството…

„В последно време Христо не догъваше(подгъваше) коляно, обикаляше града, събираше хората, хортуваше им възбудено. Беше като пиян и не сещаще да тури залък в уста. Бузите му хлътнаха, от умората се изрязаха сенки под...

sn BOLGRAD

Болградската гимназия „откърмила“ десетки офицери

„Наличието на българи от Македония и Тракия в кадровия офицерски корпус на Българската армия е лесно за обяснение. Най-важното в мотивите, които ръководят техния избор да облекат офицерската униформа е надеждата за лично участие...

sn ZNAME

Как можеше да няма 9 май

„Капитулацията трябва да се отбележи като най-важният исторически факг и да се приеме не на територията на победителите, а там, от където е дошла фашистката агресия – в Берлин! И не едностранно, а от...

sn BOMBI

Творци и армия

Бешков бранил небето над София „Интересно, че този малко небрежен, разпилян и „играещ” човек имаше и дисциплинирани прояви. През Втората световна война бяхме мобилизирани с него като „въздушни защитници” в недалечното училище „Антим I”...

sn ZAHARI

Бенковски представя България пред света

„Белово беше напреде ни. В това село има станция на Хиршовата железница, тук е краят на Цариградската линия, тук се намираха много изтънчени европейци: немци, италианци, френци, гърци. Тук, в това село, ние щяхме...