Category: Хоби

20 - кеклик

Яйца от кеклик били виаграта на Ким Ир Сен

В България са разпространени два вида кеклици. Единият е скалният или планинският кеклик, който се среща в Югозападна България, на изток до хълмистата част на Кърджали и по южните склонове на Стара планина. Той...

26-RIBI

Кефалът е звяр, кълве и на кръв, и на джанки

Речният кефал (Leuciscus cephalus) или клен и карабалък, е сладководна риба от семейство шаранови и основен представител на едноименния род речни кефали. Живее в бавни до среднобързи води в долните и средни течения на...

26- PILETA

Дебнете пъдпъдъка рано, после ловко се скатава

Европейският пъдпъдък (Coturnix coturnix) е дребна прелетна полска птица от семейство Фазанови. Смятан е за ценен ловен обект. В полет пъдпъдъкът може да бъде сгрешен с ливадния дърдавец, обаче има по-масивно и късо тяло....

19--UKLEI

Сухар и галета, ако тръгвате за уклей

Потегляйте рано, преди изгрев слънце Уклеят (Alburnus chalcoides) е вид речна риба от семейство Шаранови (Cyprinidae). Нарича се също брияна, облец и чаушан и се среща само от централна Азия (Казахстан и Узбекистан) до...

19-SETER-1

Английски сетер е ловджийският аристократ

Английският сетер е аристократично куче. Неслучайно кралските семейства в Англия са го използвали като компаньон, защото чудесно се разбира с децата, обича да общува с хора. Използва се за лов на фазани, пъдпъдъци, яребици...

19-GLUHAR-1

Почна се: Бой по глухарите

  Глухарът (Tetrao urogallus) е птица от семейство Фазанови. Едра птица, с размерите на пуйка. Мъжкият е почти изцяло черен с бял клюн, червени кожни издатъци над очите и бяло в основата на крилете....

19 - бял амур

Изненадайте белия амур с малки краставички

Белият амур идва от Азия. Родните му води са бистрите реки като Амур и Усури, намиращи се в Далечния изток. Поради ценните му качества, той се развъжда и отглежда в изкуствена среда по Европа...

19 - яребица1

Английският пойнтер е най-добър за лов на яребици

Яребицата (Perdix perdix) е птица от семейство Фазанови (Phasianidae). Оцветена е в маскировъчни ръждиви и кафеникави цветове, мъжкия има тъмно петно на гърдите. Летят сравнително бързо и добре, като успяват да се вдигнат под...