Category: Хоби

26- чакал

Денят на чакала

Ловът на хищници след края на свинските гонки за някои ловци е като отказването от цигарите – да не е отведнъж. Други го приемат за не по-малко емоционален, а в много случаи и по-интересен...

26-riba-krotushka

Кротушката – детската радост на въдичаря

Едва ли има някой въдичар, който да не е започнал своята риболовна „кариера” с кротушката. Тя е първата жертва, увисва на кукичката на примитивната въдица от детските години. Тази неголяма риба се лови с...

26-valk

Хайка за вълци

Едва ли има нужда да споменаваме, че този хищник е легендарен и може би е дал най-голямо отражение в развитието на човешката култура и митология, като е съпътствал прадедите ни от най-ранни времена. В...

26 - лин

Линът е много плашлив, лови се в пълна тишина

Първо малко факти. Линът е речна риба от семейство Шаранови. Среща се предимно в затворени и обрасли водоеми. Лови се рядко, едрите екземпляри са особено предпазливи. Храни се с дънни безгръбначни (личинки на насекоми,...

26 - лов

Патиците не умират сами,нужен е и точен мерник

Ловът на водоплаващ дивеч е един от най-популярните у нас, особено в някои части на страната. В България се ловуват разрешените видове патици – зеленоглавата патица (ишил), фиш (свирач), шилоопашатата патица (кълкуйрук), клопач (лопатарка),...

26-sarni

За сърна се излиза сутрин, докато е сънен дивечът

Сърната (Capreolus capreolus) е широко разпространена в България и обичаен ловен обект. Нека в тази тема споделим опита, свързан с лова на сръндаци чрез издебване. Издебването зависи много от теренните особености, както и от...

30-skatov

Втори българин стъпи на Лхотце!

Уникален успех за българския алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртия по височина осемхилядник Лхотце (8516 м) в Хималаите. Заедно с него до върха са стигнали още норвежец, индиец и 7...