Category: Зов за помощ

12-05-17-28153

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Служител в отдел „Управление на държавната собственост“ в дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“ се нуждае от финансови средства. Преди няколко месеца Анна Божидарова Славова – Гаврилова претърпява операция вследствие на тежко онкологично...