Category: Конкурси

icmo_sign

ОБЯВА ЗА КОНКУРС: за длъжността “главен експерт – главен режисьор” в отдел “ВТК” към “Информационен център на МО”

1. ОБЯВА ЗА КОНКУРС: за длъжността "главен експерт – главен режисьор" в отдел "ВТК" към "Информационен център на МО" 2. ЗАЯВЛЕНИЕ – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл 3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17,...