Category: Конкурси

icmo_sign

О Б Я В А ЗА К О Н К У Р С: за длъжността „младши експерт ” в отдел „Военен телевизионен канал” към “Информационен център на Министерството на отбраната”

1. Обява за конкурс: за длъжността "младши експерт" в отдел "Военен телевизионен канал" към Информационен център на Министерството на отбраната   2. ЗАЯВЛЕНИЕ – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл 3. Декларация по чл....

icmo_front ic na mo logo

ОБЯВА ЗА КОНКУРС: за длъжността “старши експерт – оператор мониторинг” в отдел “Административно обслужване, човешки ресурси, финансово-счетоводна дейност и мониторинг” към “ИЦ на МО”

1. Обява за конкурс: за длъжността "старши експерт – оператор мониторинг" в отдел "Административно обслужване, човешки ресурси, финансово-счетоводна дейност и мониторинг" към "ИЦ на МО" 2. ЗАЯВЛЕНИЕ – Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2...

icmo_sign

ОБЯВА ЗА КОНКУРС: за длъжността “главен експерт – главен режисьор” в отдел “ВТК” към “Информационен център на МО”

1. ОБЯВА ЗА КОНКУРС: за длъжността "главен експерт – главен режисьор" в отдел "ВТК" към "Информационен център на МО" 2. ЗАЯВЛЕНИЕ – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл 3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17,...