Category: Конкурси

icmo_front ic na mo logo

ОБЯВА: „Информационен център на Министерството на отбраната” набира кандидати за заемане на длъжността „изпълнител – шофьор”

1. OБЯВА: „Информационен център на Министерството на отбраната” набира кандидати за заемане на длъжността „изпълнител – шофьор”

icmo_front ic na mo logo

ОБЯВA ЗА КОНКУРС: за длъжността „старши експерт – графичен дизайн” в отдел „Вестник „Българска армия” към “Информационен център на Министерството на отбраната”

1. Обява за конкурс за длъжността „старши експерт – графичен дизайн” в отдел „Вестник „Българска армия” към “Информационен център на Министерството на отбраната” 2. Декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС 3. Заявление за участие...

icmo_front ic na mo logo

ОБЯВA ЗА КОНКУРС: за длъжността „младши експерт – ресорен редактор” в отдел „Вестник „Българска армия” към “Информационен център на Министерството на отбраната”

1. Обява за конкурс за длъжността „младши експерт – ресорен редактор” в отдел „Вестник „Българска армия” към “Информационен център на Министерството на отбраната” 2. Декларация по чл. 17, ал.2, т. 1 от НПКДС 3. Заявление за участие...