Category: Знаците

iva

НАРОДНИ ЛЕЧЕБНИ ПРАКТИКИ

Народните вярвания на българите са пропити от невидимото и духовното. Нашите баби и дядовци, както и техните родители вярвали, че болестите се причиняват от свръхестествени сили, а за всяка болест, освен за стотната, имало...

10_02_photo

БОГОМИЛСКИТЕ МАГОВЕ

Легендарна е личността на Боян Мага – най-малкият син на цар Симеон, който до такава степен владеe магията, че изумява своите съвременници. Според някои автори именно той полага основите на богомилското учение. Богомилството се...

Znacite_27

ВРЪЗКАТА НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ СЪС САСАНИДСКИ ИРАН

Когато старите българи се настаняват по Долния Дунав, те започват да укрепват авторитета си чрез монументално строителство. Възниква въпросът, как едни номади могат да създадат такива величествени дворци, които се отличават от византийските, но...

znacite

МИСТЕРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ

Екип от международни учени сканира с най-съвременни технологии южната част на нашето Черноморие, за да разбере повече за миналото, което се е случило в региона. Науката заговори, че именно описаният Библейски потоп е бил...

23_12

МОЖЕ ЛИ НОВ ДУХОВЕН РЕНЕСАНС ДА СПАСИ ЗЕМЯТА?

Ако съществуваха космически новини в Слънчевата система, те биха започвали така: „Планетата Земя се разболява. Източникът на болестта е местният разум. Внимание! Хората правят опити, да се заселват и на близки планети“. Представяте ли...

znacite-09_12_2020

ИЗВЪНЗЕМНА ОПАСНОСТ

Планетата ни е изложена на непрестанни космически рискове. Те се случват вън от нас и в повечето случаи не разбираме за тяхната опасност. Най-голямата концентрация на астеродии се намира в т.н. „астероиден пояс“, който...

25_11_2020

ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА

Духовните учители казват, че човешката душа идва на Земята с придобит опит. Нашата планета е училището, в което душата продължава да учи. Ако това е така, каква е заложената учебна програма? Може ли човек...