Category: Пресечна точка

I.Ефективни форми на противодействие срещу радикализацията; II.Западните Балкани – настояще и бъдеще

I.Ефективни форми на противодействие срещу радикализацията; II.Западните Балкани – настояще и бъдеще

Д-р Искрен Иванов (СУ ”Св. Климент Охридски) за ефективните форми на противодействие срещу радикализацията и Делян Капитанов (Българско дипломатическо дружество) за настоящето и бъдещето на Западните Балкани