Публично състезание

20161007-04868-0013

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

1. Документация

2. Решение

3. Обявление

4. Решениe за прекратяване

5. Информация при производство по обжалване

6. Решение

7. Определение на Върховния админисративен съд

8. Определение КЗК – АКТ- 438 – 27.04.2017

9. Определение – ВАС

10. Уведомление до участниците съгласно чл. 53 ППЗОП за дата, час и място за отваряне на офертите

11. Протокол № 1

12. Протокол № 2

13. Съобщение за отваряне на ценови предложения

14. Протокол №3

15. Решение

16. Договор