Публично състезание

20161007-04868-0013

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

1. Документация

2. Решение

3. Обявление

4. Решениe за прекратяване

5. Информация при производство по обжалване

6. Решение

7. Определение на Върховния админисративен съд