Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Обществени поръчки

Профил на купувача

(Заповедта за Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в Информационен център на МО е публикувана на 27.06.2016г.)

(публикувана на 24.06.2015г.) – ОТМЕНЕНА

(Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в “Информационен център на МО” са публикувани на 27.06.2016г.)

(публикувани на 24.06.2015г.)  –  ОТМЕНЕНИ, в действие до 14.04.2016г. вкл.

10.08.2016 г.

Във връзка с проучване на пазара ,,Информационният център на Министерството на отбраната’’ набира оферти от български GSM оператори предлагащи услуги за мобилни комуникации и достъп до Интернет за неговите служители. Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул.  „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0882464331, лице за контакт: Станимир Христов в срок до 17.08.2016 г.

16.11.2015 г.

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с педмет "Доставка на 3G устройство за директно предаване на картина и звук от мястото на събитието" за нуждите на Информационен център на Министерството на отбраната.

02.10.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ”

11.09.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА УСЛУГА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗОНЕН КАНАЛ /ВТК/ ЧРЕЗ САТЕЛИТ И ИНТЕРНЕТ”

12.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР ЗА ЕФИРНА АПАРАТНА И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА”

07.05.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХАРДУЕР И СОФТУЕР ЗА ЕФИРНА АПАРАТНА И КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА” (ПРЕКРАТЕНА)

16.06.2014 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ НАЕМАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОЕНЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ“ НА „ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА“

05.05.2015 г.

Във връзка с проучване на пазара Информационния център на Министерство на отбраната набира оферти от фирми, с опит в проектирането и изработването на студийни телевизионни декори, със следния предмет: проектиране и изработване на студиен телевизионен декор за нуждите на ефирно телевизионно студио на Военния телевизионен канал, за две снимачни площадки, както следва:

Телевизионното студио е с обща площ от 40 кв. м и се намира на адрес гр. София ул. „Г. С. Раковски” 10

Предложенията следва да съдържат проект (анимация) на декора и крайна цена съдържаща стойност на отстъпеното авторско право, срок за изработване и инсталиране на проекта, като предложенията ще се оценят съобразно художествената и естетическа стойност на авторските проекти, в тяхната съотносимост към програмния профил на ВТК и срок за изработване

Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул.  „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0882464330, лице за контакт: Тома Иванов в срок до 08.05.2015 г., 17.00 ч. Предоставя се възможност за оглед на телевизионното студио на горепосочения адрес в работните дни от 9.00 до 17.00 ч.

01.05.2015 г.

31.03.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА”

25.03.2015 г.

Във връзка с проучване на пазара Информационният център на Министерство на отбраната набира оферти от фирми, с опит в извършването на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа. Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0882464331, лице за контакт: Станимир Христов в срок до 30.03.2015 г.

25.03.2015 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СУТЕРЕН И ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО В СГРАДАТА НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА”

4.07.2014 г.

Във връзка с проучване на пазара Информационният център на Министерство на отбраната набира оферти от фирми, с опит в извършването на ремонтни дейности на хидроизолация на покриви. Офертите могат да се изпращат на адрес: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 106, п.к.1080, тел. 0892606749, лице за контакт: Елена Кирилова в срок до 28.07.2014 г.