Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Обяви търгове за наем

Обяви търгове за наем

(Поканата за представяне на оферта за сключване на договор и техническата спецификация  са публикувани на 24.07.2018г.)

 (Обявата е публикувана на 15.08.2018г.)