Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Информационен център на
Министерство на отбраната

Мисия

Информационният център на Министерството на отбраната осъществява правителствената комуникация за отбраната чрез традиционните и модерните медийни платформи.

Визия

Да сме вашият първи източник за информация по въпросите на отбраната и сигурността!

Цел

Да бъдем най-добрият източник на коректна, компетентна и поднесена в разбираем вид информация за отбраната, отбранителната политика и живота и дейността на Българската армия – модерна, боеспособна и мотивирана въоръжена сила

ОБЯВА ЗА КОНКУРС: „главен експерт“ в отдел „Продукция“ в “Информационен център на Министерството на отбраната”