Информационен център на Министерство на oтбраната

Информационен център на Министерството на отбраната

icmo_sign

Информационният център на Министерството на отбраната осъществява медийната политика на ведомството с възможностите на военните печатни, аудиовизуални и електронни средства за масова комуникация.

Центърът произвежда и разпространява  печатна, телевизионна и друга аудио-визуална продукция, включително документални и военноучебни филми за нуждите на МО, Въоръжените сили и обществеността. Осъществява ежедневен мониторинг на националните и регионалните електронни и печатни медии, дигитализира филмовия фонд на МО и поддържа електронна страница с новини и други публикации от страната и света.

В силно конкурентната медийна среда военните медии – вестник „Българска армия“, Военният телевизионен канал и техните дигитални платформи – armymedia.bg, профилът на Информационния център във Фейсбук и каналът в YouТube,  се позиционират трайно и активно със специфичното си тематично съдържание и широка читателска и зрителска аудитория.

За последните 5 години се наблюдава постоянна тенденция за повече от десетократно увеличение на интереса към военните медии и техните платформи в Интернет. До пет пъти повече са се увеличили  посещенията на Facebook – страницата на ИЦ на МО, където през 2022 г. стартира   публикуването на материали за петъчния брой на вестник „Българска армия“,  и се постигна онлайн интегриране на вестника, телевизията и трите дигитални платформи. След промяната на дизайна на интернет страницата на ИЦ на МО и осигуряването на достъп чрез мобилни устройства зрителският интерес също скача двойно.

Scroll to Top