Информационен център на Министерство на oтбраната

Администрация

icmo_sign

Тома Иванов
заместник-директор

Станимир Христов
главен юрисконсулт

s.hristov@armymedia.bg

Георги Попов
главен счетоводител

g.popov@armymedia.bg

 

 

Информационен център на Министерството на отбраната е юридическо лице към министъра на отбраната. Центърът осъществява информационната политика на МО чрез използване на аудио-визуални и електронни средства за масова комуникация, подготвя и организира издаването на в. „Българска армия” и други печатни издания и осигурява дейността на Военния телевизионен канал. 
Информационния център на МО произвежда и разпространява телевизионна и друга аудио-визуална продукция, в това число документални и военноучебни филми за нуждите на МО, въоръжените сили и обществеността. Той осъществява ежедневен мониторинг на националните и регионалните електронни и печатни медии, дигитализира филмовия фонд на МО и поддържа електронна страница с новини и други публикации от страната и света.

Scroll to Top