Информационен център на Министерство на oтбраната

Антикорупция

СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И НЕРЕДНОСТИ В МО

Сигнали за нарушения и нередности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия може да изпращате на следните телефони и електронни адреси:

  • Служба „Военна полиция” – (02) 92 21 199 (денонощен)
  • Инспекторат на Министерството на отбраната – (02) 92 20 802 и факс (02) 954 33 63 (в работно време) и е-mail: inspectorat_nocorruption@mod.bg;
  • Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на служба „Военна полиция” може да се подават на: телефон (02) 92 21 164 (в работно време); факс (02) 92 21 431 и e-mail: sector_vsok@armf.bg

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

За внасяне на сигнал или предложение в Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет, моля натиснете тук

Сигнали за нарушения и нередности в Информационния център на Министерството на отбраната може да изпращате на следния електронен адрес: armymediabg@gmail.com

Scroll to Top