Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Антикорупция

Сигнали за нарушения и нередности в МО

Сигнали за нарушения и нередности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия може да изпращате на следните телефони и електронни адреси:

ИНФОРМАЦИЯ

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

Сигнали за нарушения и нередности в Информационния център на Министерството на отбраната може да изпращате на следния електронен адресarmymediabg@gmail.com