Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от “Информационен център на МО” за 2018 година

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от "Информационен център на МО"

 

№ по ред Входящ №/дата на декларацията Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и Фамиля Публичен регистър – част II
1 116/07.01.2019
117/07.01.2019
част I и част II Кирил Бациев PDF
2 118/07.01.2019
119/07.01.2019
част I и част II Петър Георгиев PDF
3 120/07.01.2019
121/07.01.2019
част I и част II Цветомир Ташков PDF
4 122/07.01.2019
123/07.01.2019
част I и част II Мария Кирилова-Дакова PDF
5 124/07.01.2019
125/07.01.2019
част I и част II Радослав Везирев PDF
6 126/11.01.2019
127/11.01.2019
част I и част II Димитър Илиев PDF
7 128/11.01.2019
129/11.01.2019
част I и част II Светлозар Стоянов PDF
8 130/11.01.2019
131/11.01.2019
част I и част II Николина Войнова-Захариева PDF
9 132/16.04.2019
133/16.04.2019
част I и част II Атина Пашова PDF
10 134/17.04.2019
135/17.04.2019
част I и част II Мария Петкова PDF
11 136/18.04.2019
137/18.04.2019
част I и част II Мария Цветкова PDF
12 138/22.04.2019
139/22.04.2019
част I и част II Камелия Любенова PDF
13 140/30.04.2019
141/30.04.2019
част I и част II Християна Велизарова PDF
14 142/02.05.2019
143/02.05.2019
част I и част II Недялко Стойчев PDF
15 144/07.05.2019
145/07.05.2019
част I и част II Мариана Пенчева PDF
16 146/07.05.2019
147/07.05.2019
част I и част II Антон Вътев PDF
17 148/07.05.2019
149/07.05.2019
част I и част II Марио Шестаков PDF
18 150/07.05.2019
151/07.05.2019
част I и част II Ива Сапунджиева PDF
19 152/07.05.2019
153/07.05.2019
част I и част II Силвия Сиракова-Гвозден PDF
20 154/07.05.2019
155/07.05.2019
част I и част II Стоян Марков PDF
21 156/07.05.2019
157/07.05.2019
част I и част II Евгени Мандаджиев PDF
22 158/07.05.2019
159/07.05.2019
част I и част II Милен Кръстев PDF
23 160/07.05.2019
161/07.05.2019
част I и част II Евгени Кръстев PDF
24 162/07.05.2019
163/07.05.2019
част I и част II Николай Николов PDF
25 164/07.05.2019
165/07.05.2019
част I и част II Любомир Денов PDF
26 166/08.05.2019
167/08.05.2019
част I и част II Тома Иванов PDF
27 168/08.05.2019
169/08.05.2019
част I и част II Николай Чадаров PDF
28 170/08.05.2019
171/08.05.2019
част I и част II Красимир Белчев PDF
29 172/08.05.2019
173/08.05.2019
част I и част II Николай Илчев PDF
30 174/09.05.2019
175/09.05.2019
част I и част II Димитър Димитров PDF
31 176/09.05.2019
177/09.05.2019
част I и част II Юлиян Лазаров PDF
32 178/09.05.2019
179/09.05.2019
част I и част II Александър Петров PDF
33 180/09.05.2019
181/09.05.2019
част I и част II Николай Тодоров PDF
34 182/09.05.2019
183/09.05.2019
част I и част II Елица Калбанова PDF
35 184/10.05.2019
185/10.05.2019
част I и част II Венцислав Жеков PDF
36 186/10.05.2019
187/10.05.2019
част I и част II Петър Вълков PDF
37 188/10.05.2019
189/10.05.2019
част I и част II Ивайло Димитров PDF
38 190/10.05.2019
191/10.05.2019
част I и част II Десислава Рангелова PDF
39 192/10.05.2019
193/10.05.2019
част I и част II Николета Райдовска PDF
40 194/10.05.2019
195/10.05.2019
част I и част II Яна Григорова PDF
41 196/10.05.2019
19710.05.2019
част I и част II Добрин Иванов PDF
42 198/10.05.2019
199/10.05.2019
част I и част II Андрей Рангелов PDF
43 200/13.05.2019
201/13.05.2019
част I и част II Красимир Тодоров PDF
44 202/13.05.2019
203/13.05.2019
част I и част II Филип Папанчев PDF
45 204/13.05.2019
205/13.05.2019
част I и част II Лъчезар Иванов PDF
46 206/13.05.2019
207/13.05.2019
част I и част II Методи Зашев PDF
47 208/13.05.2019
209/13.05.2019
част I и част II Антоанета Новакова PDF
48 210/13.05.2019
211/13.05.2019
част I и част II Георги Попов PDF
49 212/13.05.2019
21313.05.2019
част I и част II Пламен Петров PDF
50 214/13.05.2019
215/13.05.2019
част I и част II Милена Бояджиева-Кънчева PDF
51 216/14.05.2019
217/14.05.2019
част I и част II Петя Кастрева PDF
52 218/14.05.2019
219/14.05.2019
част I и част II Борислав Василев PDF
53 220/14.05.2019
221/14.05.2019
част I и част II Елизабет Пеева-Димитрова PDF
54 222/14.05.2019
223/14.05.2019
част I и част II Димо Грозев PDF
55 224/14.05.2019
225/14.05.2019
част I и част II Евдокия Димитрова PDF
56 226/14.05.2019
227/14.05.2019
част I и част II Венета Герасимова PDF
57 228/14.05.2019
229/14.05.2019
част I и част II Станимир Христов PDF
58 230/14.05.2019
231/14.05.2019
част I и част II Татяна Димитрова PDF
59 232/02.09.2019
233/02.09.2019
част I и част II Стойко Якимов PDF
60 234/10.10.2019
235/10.10.2019
част I и част II Николай Берковски PDF