Информационен център на Министерство на oтбраната

Защита на личните данни

Защита на личните данни

1. Политика за поверителност

2. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

3. Писмо от Министерския съвет относно промяна на индентификаторите, позволяващи достъп до личните данни на физически лица

4. Писмо от Комисията за защита на личните даннивъв връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

5. Декларация за съгласие за ИЦ на МО

6. Технологични мерки на ИЦ на МО по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета;  Вътрешни правила на ИЦ на МО по прилагането и изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година;  Уведомителни автоматични имейли, които се изпращат на потребителите (субекти на лични данни), при конкретно действие от тяхна страна. 

7. Искане – корегиране

8. Искане – ограничаване

9. Искане – преносимост

10. Искане – заличаване

11. Жалба КЗЛД

12. Възражение

13. Декларация – отказ

14. Декларация – съгласие

Scroll to Top