Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Помещения под наем

СТУДИО "СТОЛЕТОВ"

Студио под наем

“СТУДИО СТОЛЕТОВ” позволява на всеки да направи онлайн-презентация с вид на „живо” ТВ студио. Независимо дали искате да запишете презентации за персонала, потенциални клиенти, или дори съществуващи клиенти по професионален начин, ние сме тук, за да направим това за вас.

Помещения под наем

За всичко изброено може да се добави ваше лого, снимки, видео и персонални или фирмени графики.

Студиото разполага с:

Помещения под наем

Допълнителен персонал който може да бъде нает:

Цената за 1 (един) час е 60 лева.

Помещения под наем

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Конферентна зала под наем

Конферентната зала на Информационния център на МО е идеално място за провеждане на средно големи мероприятия от типа на пресконференции, брифинги, кръгли маси, работни срещи и представяне на книги или други видове продукти. Залата е на много удобно месторазположение в центъра на град София и разполага с мултимедиен проектор, стационарни микрофони и система за симултантен превод. Помещението е с максимална вместимост от 50 седящи места.

Условия и ред:

1. Провеждането на мероприятия и предоставянето на услуги в Информационния център на МО е безвъзмедно за организирани служебни мероприятия на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната, началниците на видовете въоръжени сили и на Съвместното оперативно командване, командирите/началниците на военните формирования от Българската армия и други делегации и гости. За всяко мероприятие следва да се изпрати писмо до директора на ИЦМО.

2. Предоставянето за провеждане на мероприятия в конферентната зала на Информационния център на външни хора или фирми следва да се извършва след подаване в Информационния център на писмена заявка адресирана до директора на Информационния център за всеки отделен случай. В заявката задължително се опоменават часа, датата, времетраенето, темата и броя на гостите. 

Помещения под наем

Въз основа на подадената заявка, служител в отдел „Административно, финансово обслужване и човешки ресурси”, изготвя писмена оферта, която след утвърждаването й от директора, се изпраща на заявителя. 

* Мероприятията организирани от Министерството на отбраната и структурите подчинени на министъра на отбраната (т. 1) са с приоритет пред останалите пред тези на външни хора или фирми (т. 2) 

Оферираната такса за провеждане на мероприятията в конферентната зала на Информационния център на МО се заплаща предварително от заявителя по банков път по сметка на Информационния център, не по-късно от 3 (три) работни дни преди мероприятието.

Такси за наем:

Краен срок за плащане: 3 (три) дни преди датата на събитието.

Информация относно плащане и издаване на фактури:

*Цената включва ползването на екран, проектор, лаптоп. Всички останали консумативи ги осигурява наемателя.

Помещения под наем

Тарифа:

Тарифа за ползване на монтажна апаратура собственост на Информационен център на Министерството на отбраната

Заплащането по тази тарифа се извършва в срок не по-късно от 3 (три) преди настъпване на деня в който ще се ползва монтажната апаратура, като фактурираната сума се превежда по транзитната банкова сметка на Информационния център на МО в УниКредит Булбанк с IBAN BG73UNCR70003121763045

Помещения под наем