Информационен център на Министерство на oтбраната

Помещения под наем

“СТУДИО СТОЛЕТОВ”

“СТУДИО СТОЛЕТОВ” позволява на всеки да направи онлайн-презентация с вид на „живо” ТВ студио. Независимо дали искате да запишете презентации за персонала, потенциални клиенти, или дори съществуващи клиенти по професионален начин, ние сме тук, за да направим това за вас.

 • За предаване на лични съобщения на вашия фирмен уебсайт към вашите клиенти/потенциални клиенти (например в секцията ‘За нас’ или на главната страница)
 • За хора и организации, занимаващи се с Реклама, Медии, Връзки с обществеността, Уебсайт-разработчици и техните клиенти;
 • За заснемане на корпоративни презентации за персонала или клиенти;
 • За представяне и промотиране на нови продукти;
 • За провеждане на ТВ интервюта за онлайн медия;
 • За медийни ентусиасти, които искат да си направят собствено портфолио;
 • За политически партии, които искат да направят презентация, провеждане на интервюта или да създадат политическа емисия за своя уебсайт;
 • За всяка организация, благотворителен или спортен клуб, които искат да обогатят своя уебсайт;
 • За изпращане на пожелания за сватби, рождени дни или други поздравления до приятели и близки в чужбина;
 • За създаване на фирмени презентации за здравословни и безопасносни условия на труд;
 • За преподаватели, които искат да направят онлайн-лекция;
 • За студенти, които искат да напарвят презентация;

За всичко изброено може да се добави ваше лого, снимки, видео и персонални или фирмени графики.

Студиото разполага с:

 • 3 камери SD 4×3 – Analog
 • 1 видео миксер – Analog plus Digital /EFFECTS,CROMA KEY, PIP/
 • 1 звукова маса
 • Green Box 5m x 5m
 • Димерирано осветление
 • Плейаут –SD,HD,4K
 • Рекордер – SD, HD
 • Analog to Digital Converters
 • Кабелни брошки
 • Контролни монитори – cam1,2,3
 • Контролни монитори – PGM,PST

Допълнителен персонал който може да бъде нает:

 1. Оператор
 2. Режисьор на пулт
 3. Тонрежисьор
 4. Осветител
 5. Инженер

Цената за 1 (един) час е 60 лева.

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Конферентната зала на Информационния център на МО е идеално място за провеждане на средно големи мероприятия от типа на пресконференции, брифинги, кръгли маси, работни срещи и представяне на книги или други видове продукти. Залата е на много удобно месторазположение в центъра на град София и разполага с мултимедиен проектор, стационарни микрофони и система за симултантен превод. Помещението е с максимална вместимост от 50 седящи места.

Условия и ред

1. Провеждането на мероприятия и предоставянето на услуги в Информационния център на МО е безвъзмедно за организирани служебни мероприятия на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната, началниците на видовете въоръжени сили и на Съвместното оперативно командване, командирите/началниците на военните формирования от Българската армия и други делегации и гости. За всяко мероприятие следва да се изпрати писмо до директора на ИЦМО.

2. Предоставянето за провеждане на мероприятия в конферентната зала на Информационния център на външни хора или фирми следва да се извършва след подаване в Информационния център на писмена заявка адресирана до директора на Информационния център за всеки отделен случай. В заявката задължително се опоменават часа, датата, времетраенето, темата и броя на гостите. Въз основа на подадената заявка, служител в отдел „Административно, финансово обслужване и човешки ресурси”, изготвя писмена оферта, която след утвърждаването й от директора, се изпраща на заявителя. 

* Мероприятията организирани от Министерството на отбраната и структурите подчинени на министъра на отбраната (т. 1) са с приоритет пред останалите пред тези на външни хора или фирми (т. 2) 

Оферираната такса за провеждане на мероприятията в конферентната зала на Информационния център на МО се заплаща предварително от заявителя по банков път по сметка на Информационния център, не по-късно от 3 (три) работни дни преди мероприятието.

Такси

Цена за 1 час – 180 лева без ДДС (216 лева с вкл. ДДС)

Цена за ½ ден (до 4 ч.) – по 120 лева на час без ДДС (144 лева с вкл. ДДС)

Цена за 1 ден ( до 8ч.) – по 100 лева на час без ДДС (120 лева с вкл. ДДС)

Краен срок за плащане: 3 (три) дни преди датата на събитието

Информация относно плащане и издаване на фактури:

 • Методи Зашев – старши експерт – 0882464334
 • Християна Велизарова – 0882464308

Цената включва ползването на екран, проектор, лаптоп. Всички останали консумативи ги осигурява наемателя.

Тарифа за ползване на монтажна апаратура собственост на Информационен център на Министерството на отбраната

– Тарифа за ползване на монтажна апаратура – 75 (седемдесет и пет) лева (без ДДС) за една работна смяна (до 6 часа и 30 минути);

– Тарифа за ползване на монтажна апаратура с осигурен от Информационния център на МО служител (монтажист) – 300 (триста) лева (без ДДС) за една работна смяна (до 6 часа и 30 минути);

Заплащането по тази тарифа се извършва в срок не по-късно от 3 (три) преди настъпване на деня в който ще се ползва монтажната апаратура, като фактурираната сума се превежда по транзитната банкова сметка на Информационния център на МО в УниКредит Булбанк с IBAN BG73UNCR70003121763045

 

Контакти:

телефон: 02/ 953 12 07
0882 46 43 12
е-mail: 
icmo.mod@gmail.com

Вашият коментар

Scroll to Top