Информационен център на Министерство на oтбраната

Полезни връзки

Министерство на отбраната

http://www.md.government.bg
Адрес: гр. София 1092, ул. “Дякон Игнатий” № 3
E-mail: presscntr@mod.bg

Сухопътни войски

https://landforce.mod.bg/
Адрес: гр. София 1606, бул. „Тотлебен” № 34
E-mail: hot_line_sv@md.government.bg

Военновъздушни сили

https://airforce.mod.bg/
Адрес: гр. София 1606, бул. „Генерал Тотлебен“ №34
E-mail: pr_vvs@abv.bg

Военноморски сили

https://www.navy.mod.bg/
Адрес: гр. Варна 9000, ул. „Преслав” 16
E-mail:bnf@bta.bg

Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence (CMDR COE)

https://cmdrcoe.org/home/
Адрес: гр. София 1606, бул. „Тотлебен” 34А

Съвет за електронни медии

https://www.cem.bg
Адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” 69
Тел.: 02 9708810
Факс: 02 9733769
E-mail: office@cem.bg

Сдружението на жените военнослужещи

https://www.buafwa.org/

Scroll to Top