Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от “Информационен център на МО” за 2020 година

 

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от "Информационен център на МО" за 2020 година​

№ по ред Входящ №/дата на декларацията Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ Име и Фамилия Публичен регистър – част II
1 321/11.06.2020 част I и част II Aндрей Рангелов PDF
2 313/10.,06.2020 част I и част II Борислав Василев PDF
3 309/09.06.2020 част I и част II Венета Герасимова PDF
4 327/12.06.2020 част I и част II Венцислав Жеков PDF
5 325/11.06.2020 част I и част II Димо Грозев PDF
6 311/09.06.2020 част I и част II Евгени Кръстев PDF
7 303/09.06.2020 част I и част II Евдокия Димитрова PDF
8 317/10.06.2020 част I и част II Елизабет Пеева PDF
9 323/11.06.2020 част I и част II Ивайло Димитров PDF
10 339/12.06.2020 част I и част II Кирил Бациев PDF
11 343/12.06.2020 част I и част II Красимир Тодоров PDF
12 295/08.06.2020 част I и част II Мария Кирилова-Дакова PDF
13 301/09.06.2020 част I и част II Методи Зашев PDF
14 289/05.06.2020 част I и част II Милена Бояджиева-Кънчева PDF
15 333/12.06.2020 част I и част II Николай Берковски PDF
16 291/05.06.2020 част I и част II Николай Илчев PDF
17 305/09.06.2020 част I и част II Николай Николов PDF
18 337/12.06.2020 част I и част II Николай Тодоров PDF
19 293/08.06.2020 част I и част II Николай Чадаров PDF
20 297/08.06.2020 част I и част II Николета Райдовска PDF
21 329/12.06.2020 част I и част II Николина Войнова-Захариева PDF
22 341/12.06.2020 част I и част II Петър Вълков PDF
23 331/12.06.2020 част I и част II Пламен Петров PDF
24 335/12.06.2020 част I и част II Светлозар Стоянов PDF
25 319/10.06.2020 част I и част II Силвия Сиракова-Гвозден PDF
26 299/08.06.2020 част I и част II Стойко Якимов PDF
27 315/10.06.2020 част I и част II Татяна Димитрова PDF
28 287/05.06.2020 част I и част II Филип Папанчев PDF
29 307/09.06.2020 част I и част II Цветомир Ташков PDF
30 247/18.05.2020 част I и част II Антон Вътев PDF
31 251/19.05.2020 част I и част II Атина Пашова-Кавърджикова PDF
32 245/18.05.2020 част I и част II Георги Попов PDF
33 259/21.05.2020 част I и част II Десислава Рангелова PDF
34 271/26.05.2020 част I и част II Димитър Димитров PDF
35 345/12.06.2020 част I и част II Димитър Илиев PDF
36 263/21.05.2020 част I и част II Добрин Иванов PDF
37 279/01.06.2020 част I и част II Евгени Мандаджиев PDF
38 275/28.05.2020 част I и част II Елица Калбанова PDF
39 277/01.06.2020 част I и част II Ива Сапунджиева PDF
40 261/21.05.2020 част I и част II Камелия Любенова PDF
41 265/21.05.2020 част I и част II Красимир Белчев PDF
42 283/04.06.2020 част I и част II Любомир Денов PDF
43 241/12.05.2020 част I и част II Мариана Пенчева PDF
44 253/20.05.2020 част I и част II Марио Шестаков PDF
45 255/20.05.2020 част I и част II Мария Петкова PDF
46 237/04.03.2020 част I и част II Моника Велинова PDF
47 273/27.05.2020 част I и част II Недялко Стойчев PDF
48 249/19.05.2020 част I и част II Петър Георгиев PDF
49 269/26.05.2020 част I и част II Радослав Везирев PDF
50 281/03.06.2020 част I и част II Станимир Христов PDF
51 257/21.05.2020 част I и част II Стоян Марков PDF
52 285/05.06.2020 част I и част II Тома Иванов PDF
53 243/13.05.2020 част I и част II Християна Велизарова PDF
54 267/22.05.2020 част I и част II Юлиян Лазаров PDF
55 239/12.05.2020 част I и част II Яна Григорова PDF
56 347/27.07.2020 част I и част II Милена Гетова PDF
57 349/17.09.2020 част I и част II Кремена Трохарова PDF