Информационен център на Министерство на oтбраната

Реклама

reklama-icmo-udaljena3

ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА 

Военен телевизионен канал

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

Тарифна зона

Часови пояс

30 сек.

I

06:00- 07:45

50 лв.

II

07:45- 12:00

70 лв.

II

12:00- 16:45

50 лв.

IV

16:45- 18:45

100 лв.

V

18:45- 22:00

200 лв.

VI

22:00- 01:00

100 лв.

I

01:00- 06:00

50 лв.

СЪБОТА – НЕДЕЛЯ

Тарифна зона

Часови пояс

30 сек.

I

06:00- 07:45

60 лв.

II

07:45- 12:00

100 лв.

II

12:00- 16:45

200 лв.

IV

16:45- 18:45

150 лв.

V

18:45- 22:00

250 лв.

VI

22:00- 01:00

100 лв.

I

01:00- 06:00

50 лв.

 

1.  Цената за реклами с продължителност различна от посочените се изчислява пропорционално на цената за 30 сек.

Отстъпки за количествено натрупване

до 3 000,00лв.

0%

3 000,01 лв. – 5 000,00 лв.

4%

5 000,01 лв. – 10 000,00 лв.

6%

10 000,01 лв. – 15 000,00 лв.

8%

15 000,01 лв. – 20 000,00 лв.

10%

20 000,01 лв. – 25 000,00 лв.

11%

25 000,01 лв. – 30 000,00 лв.

12%

30 000,01 лв. – 40 000,00 лв.

13%

40 00,01 лв. – 60 000,00 лв.

16%

от 60 000,01 лв. – 80 000,00 лв.

19%

от 80 000,01 лв. – 100 000,00 лв.

22%

над 200 000,00лв.

по договаряне

 

2. Количествената отстъпка

Предоставя на рекламодатели за реално кумулиран (излъчен и заплатен) брутен обем реклама и спонсорство, чиято стойност се изчислява по приложената към тарифата обемна скала. Отстъпките се начисляват на база количествени натрупвания на един рекламодтател в рамките на една календарна година.

Настоящата обемна скала за начисляване на количествени отстъпки за рекламодатели е валидна в рамките на периода.

3. Комисионни за рекламни агенции: 15%

4. Други рекламни форми:

  текстови съобщения в рубрика “справочник”+ фотос – 10 сек.- 50 лева
                                                                                                  20 сек.- 100 лева
                                                                                                  30 сек.- 150 лева
 благодарствен спонсорски надпис – 10 сек.- 50 лева

Стойността на посочените други рекламни форми участват в определянето на процента за количествено натрупване на рекламодателя, но върху тях не се начисляват отстъпки.

Цени за излъчване на:
ПР филм, интервю с рекламна цел

до 3 мин.

300,00 лв.

до 5 мин.

400,00лв.

до 10 мин.

750,00лв.

 

Репортаж с рекламна цел

до 1 мин.

200,00лв.

до 2 мин.

300,00лв.

до 3 мин.

400,00лв.

5. Срокове за излъчване:
Заявяването на рекламни материали в програмата на ВТК се осъществява на календарна месечна основа. Срокът за заявяване на схеми и материали за излъчване: минимум 3 пълни работни дни преди първото излъчване.

6. Носители:
ВТК приема за излъчване материали на носители тип Betacam, DVCPro,DVC Pro 50, DV или Mini DV, DVD, S-VHS

7. Промяна на тарифата:
В случай на повишение на тарифните цени, рекламодадените са гарантирани в рамките на предплатените от тях суми. В случай на намаление, то ще им се признава. Телевизия ВТК си запазва правото на промени в настоящата тарифа.
Новите цени и условия се оповестяват най- малко в срок от две седмици преди влизането им в сила.

8. Плащане:
Плащанията се извършват 80% авансово, в български лева до 2 работни дни преди първото излъчване. 20% след първото излъчване. При плащане 100% авансово се ползва 5% отстъпка.
В посочените цени не е включен ДДС.

9. Валидност на тарифата:
Настоящата тарифа влиза в сила от 01.01.2016г.
ВТК си запазва правото да прави промени и да обявява нови условия и цени.
Промените се оповестяват публично не по- късно от 10 работни дни от датата на влизането им в сила.

ЕКСКЛУЗИВ оферта!

При сключване на договор за 3 месеца ползвате 15% отстъпка.
Силата на телевизионната рекламата е неограничена !

В зависимост от пазарната конюнктура и моментното състояние на пазарните приходи, ИЦ на МО си запазва правото да промени настоящите условия.

Вестник „Българска армия”

Карета

На редакционни страници в лв/кв.см.

Вътрешна

1,00

Последна

2,00

Първа – долна половина

3,00

Първа – горна половина

3,50

Първа – до главата

4,00

 
 
Колони: 1=0.39 см 2=0.81 см 3=1.23 см 4=1.65 см 5=20.7 см 6=24.9 см
височина=39.4 см; 1/1 страница – 236.4 кв.см
Фолио=56.4 см; калкулират се 13 колони – 512.2 кв.см

Надбавки за карета:

За фиксирана вътрешна страница +10%
За съобщения и реклама във формата на редакционен материал (отбелязват се с наименование „реклама” или „платено съобщение”) +25%
За реклами на хороскопи, ясновидство, запознанства и телефони на доверието +100% За едно лого на чужда фирма в една реклама +10%
За две и повече лога на чужда фирма в една реклама +20%

Отстъпки за карета

Обем в кв. см над:

10-6%

100- 12%

550 – 18%

1200- 24%

20 – 8%

200- 14%

800 – 20%

1500 -26%

80-10%

350 – 16%

1000 -22%

1800 – 28%

За по-голям обем отстъпката се договаря.
Брой над:

12 публ. – 8% 24 публ. – 12% 52 публ. – 20%

Други

За структури на Министерство на отбраната – 30%
За държавни учреждения и бюджетни организации -20%
За авансово плащане -5%
Комисиона за рекламни агенции -10%
Рекламните договорите се сключват или за площ, или за брой публикации. Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.
Ден на излизане: петък
Краен срок за подаване: вторник – 17:30 ч.
Цените са в лева и без включен 20% ДДС.

Интернет страница „www.armymedia.bg

Среден брой дневни гарантирани импресии за 24 часа : 1500 (данни за м. Декември 2015)

Рекламен формат Импресии* Цена**
I. Банер 300 х 250 (всички страници) 1 000 8 лв.
II. Поп-ъп 728 х 90*** (начална страница) 1 000 8 лв.

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и за 1000 импресии
*** Размерите могат да бъдат променени, при запазване на пропорциите

 

ИЦ на МО отдава под наем зала за провеждане на срещи и конференции. Залата е оборудвана с мултимедиа.

Таксите за наем на залата са следните:

Цена за 1 час – 180 лева без ДДС (216 лева с вкл. ДДС)

Цена за ½ ден (до 4 ч.) – по 120 лв. на час без ДДС (144 лева с вкл. ДДС)

Цена за 1 ден ( до 8ч.) – по 100 лв. на час без ДДС (120 лева с вкл. ДДС)

Краен срок за плащане: 3 (три) дни преди датата на събитието

Информация относно плащане и издаване на фактури:

      Методи Зашев – старши експерт – 0882464334

      Християна Велизарова – 0882464308

Scroll to Top