Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Реклама

Тарифа за реклама

Военен телевизионен канал

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК - 30 сек.

СЪБОТА – НЕДЕЛЯ - 30 сек.

*Цената за реклами с продължителност различна от посочените се изчислява пропорционално на цената за 30 сек.

Отстъпки за количествено натрупване

Стойността на посочените други рекламни форми участват в определянето на процента за количествено натрупване на рекламодателя, но върху тях не се начисляват отстъпки.

Други рекламни форми:

Предоставя на рекламодатели за реално кумулиран (излъчен и заплатен) брутен обем реклама и спонсорство, чиято стойност се изчислява по приложената към тарифата обемна скала. Отстъпките се начисляват на база количествени натрупвания на един рекламодтател в рамките на една календарна година.

Настоящата обемна скала за начисляване на количествени отстъпки за рекламодатели е валидна в рамките на периода.

Количествената отстъпка

Цени за излъчване на:

Военен телевизионен канал

ПР филм, интервю с рекламна цел

Репортаж с рекламна цел

Срокове за излъчване:

Заявяването на рекламни материали в програмата на ВТК се осъществява на календарна месечна основа. Срокът за заявяване на схеми и материали за излъчване: минимум 3 пълни работни дни преди първото излъчване.

Носители:

ВТК приема за излъчване материали на носители тип Betacam, DVCPro,DVC Pro 50, DV или Mini DV, DVD, S-VHS

Промяна на тарифата:

В случай на повишение на тарифните цени, рекламодадените са гарантирани в рамките на предплатените от тях суми. В случай на намаление, то ще им се признава. Телевизия ВТК си запазва правото на промени в настоящата тарифа. Новите цени и условия се оповестяват най- малко в срок от две седмици преди влизането им в сила.

Плащане:

Плащанията се извършват 80% авансово, в български лева до 2 работни дни преди първото излъчване. 20% след първото излъчване. При плащане 100% авансово се ползва 5% отстъпка. В посочените цени не е включен ДДС.

Валидност на тарифата:

Настоящата тарифа влиза в сила от 01.01.2016г. ВТК си запазва правото да прави промени и да обявява нови условия и цени. Промените се оповестяват публично не по- късно от 10 работни дни от датата на влизането им в сила.

ЕКСКЛУЗИВ оферта!

При сключване на договор за 3 месеца ползвате 15% отстъпка. Силата на телевизионната рекламата е неограничена ! В зависимост от пазарната конюнктура и моментното състояние на пазарните приходи, ИЦ на МО си запазва правото да промени настоящите условия.

Вестник „Българска армия”

Карета

На редакционни страници в лв/кв.см.

Колони:

*височина=39.4 см; 1/1 страница – 236.4 кв.см. Фолио=56.4 см; калкулират се 13 колони – 512.2 кв.см

Надбавки за карета:

Отстъпки за карета ( Обем в кв. см над:)

*За по-голям обем отстъпката се договаря. Брой над: 12 публ. – 8%,  24 публ. – 12%,  52 публ. – 20%

Други:

  • За структури на Министерство на отбраната – 30%
  • За държавни учреждения и бюджетни организации -20%
  • За авансово плащане -5%
    Комисиона за рекламни агенции -10%
  • Рекламните договорите се сключват или за площ, или за брой публикации.
  • Договори, сключени за площ, не могат да се трансформират в договори за брой публикации.
  • Ден на излизане: петък
  • Краен срок за подаване: вторник – 17:30 ч.
  • Цените са в лева и без включен 20% ДДС.

Интернет страница „www.armymedia.bg”

Среден брой дневни гарантирани импресии за 24 часа : 1500 (данни за м. Декември 2015)

* Импресии на дневна база
** Всички цени са без ДДС и за 1000 импресии
*** Размерите могат да бъдат променени, при запазване на пропорциите

ИЦ на МО отдава под наем зала за провеждане на срещи и конференции. Залата е оборудвана с мултимедиа.

Таксите за наем на залата:

Краен срок за плащане: 3 (три) дни преди датата на събитието.

Информация относно плащане и издаване на фактури: Методи Зашев – старши експерт – 0882464334, Християна Велизарова – 0882464308