Информационен център на Министерство на oтбраната

Управление

toma-ivanov

Заместник-директор на ИЦ на МО:
Тома Иванов

Тома Иванов е роден на 10 февруари 1957 година. Завършил е Университета за Национално и световно стопанство, магистър икономист „Финанси и кредит“, сертифициран експерт оценител, с квалификация „Управление на кризи“.
Началото на кариерата си започва през 1982 г. като главен счетоводител и финансов ревизор към Българския ловно-рибарски съюз. В БНТ постъпва през май 1990 г., като в продължение на 12 години минава през всички нива на управление: гл. счетоводител, финансов директор, член на УС на БНТ, изпълнителен директор, вр. и. д. Генерален директор. Бил е един мандат член на СЕМ в периода ноември 2001 – февруари 2006 г. От март 2006 до юли 2008 е директор на дирекция „Недвижими имоти“ към Министерство на отбраната. В периода 2009 – 2010 г. е директор на дирекция „Технически средства и производство“ на БНТ. От 2014 г. до момента е зам. Директор на Информационния център на МО.
Ползва английски, немски и руски език.

Заместник-директор на ИЦ на МО:
Мирослава Максимова

Родена на 7 март 1980 г. в гр. Перник. Завършила Публична администрация във ВСУ „Черноризец Храбър“ и притежава магистърска степен по „Публична администрация и европейска интеграция“ от ВСУ „Черноризец Храбър“. Следидпломна квалификация по „Право“ от Институт за следдипломна квалификация към УНСС.

Дълги години е работила като фотограф в частния бизнес.

От 2007 г.е в системата на министерство на отбраната, като e преминала през всички длъжностни нива, от младши експерт в ИА „Социални дейности на МО“, младши експерт в дирекция „АИО“ на МО, старши експерт, главен експерт и началник на отдел в Комендантство – МО.

Ползва английски и френски език.

Семейна с едно дете.

Главен юрисконсулт на ИЦ на МО:

Станимир Христов

s.hristov@armymedia.bg

Главен счетоводител на ИЦ на МО:

Георги Попов

g.popov@armymedia.bg

Scroll to Top