Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2020

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от “Информационен център на МО”

Андрей Рангелов - Началник отдел

Анмари Николаева - Младши експерт

Антоанета Илиева – Петрова - Младши експерт

Антон Вътев - Главен специалист

Атина Пашова-Кавардикова - Младши експерт

Борислав Василев - Младши експерт

Венета Герасимова - Главен специалист

Венцислав Жеков - Главен експерт

Георги Попов - Началник отдел

Десислава Рангелова - Главен експерт

Димитър Димитров - Главен специалист

Димитър Илиев - Младши експерт

Димо Грозев - Главен специалист

Добрин Иванов - Главен експерт

Евдокия Димитрова - Главен специалист

Евгени Кръстев - Главен експерт

Евгени Генов - Директор

Евгения Йотова - Младши експерт

Евгени Мандаджиев - Главен експерт

Елизабет Пеева-Димитрова - Главен експерт

Елица Калбанова - Главен експерт

Ива Сапунджиева - Старши експерт

Ивайло Димитов - Младши експерт

Камелия Любенова - Старши експерт

Кирил Бациев - Младши експерт

Красимир Белчев - Старши експерт

Красимир Тодоров - Главен специалист

Кремена Трохарова - Старши експерт

Мария Цветкова - Заместник-директор по худ.-творч. част

Любомир Денов - Директор

Мариана Пенчева - Главен специалист

Мария Кирилова – Дакова - Младши експерт

Мария Петкова - Главен експерт

Милена Бояджиева – Кънчева - Главен експерт

Методи Зашев - Старши експерт

Милена Гетова - Главен експерт

Мирослава Максимова - Заместник-директор

Николай Берковски - Старши експерт

Моника Велинова - Главен специалист

Недялко Стойчев - Главен специалист

Николай Илчев - Младши експерт

Николай Чадаров - Младши експерт

Николай Николов - Младши експерт

Николай Тодоров - Главен специалист

Николета Райдовска - Главен специалист

Пламен Петров - Старши експерт

Радослав Везирев - Младши експерт

Николина Войнова – Захариева - Младши експерт

Петър Георгиев - Младши експерт

Петър Вълков - Главен експерт

Станимир Христов - Главен юрисконсулт

Стойко Якимов - Главен специалист

Светлозар Стоянов - Младши експерт

Силвия Сиракова – Гвозден - Старши експерт

Тома Иванов - Заместник-директор

Филип Папанчев - Главен специалист

Стоян Марков - Началник отдел

Татяна Димитрова - Главен специалист

Юлиян Лазаров - Старши експерт

Цветомир Ташков - Младши експерт

Християна Велизарова - Главен експерт

Яна Григорова - Старши експерт