Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2
от ЗПКОНПИ за 2022

Андрей Рангелов

Началник отдел

Анмари Николаева

Младши експерт

Антоанета Илиева – Петрова

Младши експерт

Антон Вътев

Главен специалист

Атина Пашова-Кавърджикова

Младши експерт

Борислав Василев

Старши експерт

Ванеса Гергова

Главен специалист

Венцислав Жеков

Главен експерт

Георги Попов

Началник отдел

Десислава Рангелова

Главен експерт

Димитър Димитров

Главен специалист

Димитър Илиев

Младши експерт

Димо Грозев

Главен специалист

Добрин Иванов

Главен експерт

Евгени Кръстев

Главен експерт

Евгени Мандаджиев

Главен експерт

Елизабет Пеева-Димитрова

Главен експерт

Елица Калбанова

Главен експерт

Ива Сапунджиева

Старши експерт

Ивайло Димитов

Младши експерт

Камелия Любенова

Старши експерт

Кирил Бациев

Младши експерт

Красимир Белчев

Старши експерт

Красимир Тодоров

Главен специалист

Кремена Трохарова

Старши експерт

Мариана Пенчева

Главен специалист

Мария Кирилова – Дакова

Младши експерт

Мария Петкова

Главен експерт

Мария Ханджиева

Главен експерт

Мая Накова

Главен специалист

Методи Зашев

Старши експерт

Милена Гетова

Главен експерт

Мирослава Максимова

Заместник-директор

Моника Велинова

Главен специалист

Недялко Стойчев

Главен специалист

Николай Берковски

Старши експерт

Николай Илчев

Младши експерт

Николай Николов

Младши експерт

Николай Тодоров

Главен специалист

Николай Чадаров

Младши експерт

Николета Райдовска

Главен специалист

Николина Войнова – Захариева

Младши експерт

Петър Георгиев

Младши експерт

Пламен Петров

Старши експерт

Радослав Везирев

Младши експерт

Светлозар Стоянов

Младши експерт

Силвия Сиракова

Главен експерт

Станимир Христов

Главен юрисконсулт

Стойко Якимов

Главен специалист

Стоян Марков

Началник отдел

Татяна Димитрова

Главен специалист

Тома Иванов

Заместник-директор

Филип Папанчев

Главен специалист

Християна Велизарова

Главен експерт

Цветомир Ташков

Младши експерт

Юлиян Лазаров

Старши експерт

Яна Григорова

Старши експерт