Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите от “Информационен център на МО”

Любомир Денов - Директор

Тома Иванов - Заместник-директор по администр. част

Мария Цветкова - Заместник-директор по худ.-творч. част

Станимир Христов - Главен юрисконсулт

Георги Попов - Началник отдел

Евгени Кръстев - Главен експерт

Антоанета Новакова - Главен експерт

Елизабет Пеева-Димитрова - Главен експерт

Християна Велизарова - Главен експерт

Методи Зашев - Старши експерт

Яна Григорова - Старши експерт

Елица Калбанова - Младши експерт

Цветомир Ташков - Главен специалист

Евдокия Димитрова - Главен специалист

Стоян Марков- Началник отдел

Милена Бояджиева – Кънчева - Главен експерт

Десислава Рангелова - Главен експерт

Татяна Димитрова- Главен експерт

Добрин Иванов - Старши експерт

Юлиян Лазаров - Старши експерт

Красимир Белчев - Старши експерт

Камелия Любенова - Старши експерт

Силвия Сиракова-Гвозден - Старши експерт

Николай Илчев - Младши експерт

Ива Сапунджиева - Младши експерт

Николай Николов - Младши експерт

Марио Шестаков - Младши експерт

Борислав Василев - Младши експерт

Радослав Везирев- Главен специалист

Мария Петкова - Старши експерт

Кирил Бациев - Главен специалист

Филип Папанчев - Главен специалист

Петър Георгиев - Главен специалист

Антон Вътев - Главен специалист

Мариана Пенчева - Главен специалист

Димитър Димитров - Главен специалист

Димо Грозев - Главен специалист

Александър Петров - Главен специалист

Николай Тодоров - Главен специалист

Милен Кръстев - Главен специалист

Мария Кирилова-Дакова - Главен специалист

Венета Герасимова - Главен специалист

Николета Райдовска - Главен специалист

Петя Кастрева - Главен специалист

Андрей Рангелов - Началник отдел

Петър Вълков - Главен експерт

Добромир Пелов - Младши експерт

Венцислав Жеков - Младши експерт

Николай Чадаров - Младши експерт

Лъчезар Иванов - Младши експерт

Пламен Петров - Младши експерт

Ивайло Димитров - Младши експерт

Николина Войнова-Захариева - Главен специалист

Боряна Радева - Главен специалист

Светлозар Стоянов - Главен специалист

Недялко Стойчев - Главен специалист

Красимир Тодоров - Главен специалист

Димитър Илиев - Главен специалист

Атина Пашова - Младши експерт