Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Събиране на оферти с обява

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ЗА НИСКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ С ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА СГРАДАТА НА ИЦМО“

16.09.2020 – Уникален номер на поръчката в РОП: 04868-2020-0001

11. 10. 2018 г.„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ”

03. 10. 2017 г.„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ”

19. 09. 2017 г.„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

03. 07. 2017 г.ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

26. 09. 2016 г.„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОХРАНА С ПОМОЩТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ НА СГРАДИ И ИМУЩЕСТВО В ТЯХ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ,,ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ”

08.06.2020ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

04.07.2019ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

05. 07. 2018 г.ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВЕСТНИК “БЪЛГАРСКА АРМИЯ”

07. 09. 2017 г.„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

10. 08. 2017 г.„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, профилактика и гаранционно обслужване на 1 (един) брой нов пневматичен статив и 1 (един) брой нов контролен панел за управление на видео смесителен пулт с два смесителни ефекта, за нуждите на телевизионното студио на ,,Военен телевизионен канал‘‘​

22. 06. 2016 г.Отпечатване на вестник „Българска армия”