Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Промени на различни нива

[post-views]

От 30 юни:

Бригаден генерал Стефан Петров да бъде освободен като директор на дирекция „Операции и подготовка” в МО и да бъде назначен за началник на щаба на СКС. Капитан І ранг Кирил Михайлов да бъде назначен за директор на дирекция „Операции и подготовка” – МО и удостоен със званието комодор. Бригаден генерал Красимир Кънев да бъде освободен от длъжността „заместник-командир на СВ” и от военна служба на основание чл. 169 от ЗОВСРБ и във връзка с подаден рапорт. Бригаден генерал Любчо Тодоров да бъде освободен от длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада” и да бъде назначен за заместник-командир на СВ. Полковник Пламен Атанасов да бъде назначен за началник на щаба на СВ и да бъде удостоен със званието бригаден генерал. Полковник Димитър Илиев да бъде назначен за командир на 2-ра механизирана бригада и удостоен със званието бригаден генерал. Полковник Михаил Попов да бъде назначен на длъжността „Командир на 68-а бригада „Специални сили” и удостоен със званието бригаден генерал.

Полковник Анатолий Кръстев да бъде назначен за заместник-командир на ВВС и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни.

Комодор Димитър Ангелов да бъде освободен като началник на ВА „Г. Ст. Раковски” и да бъде назначен за заместник-командир на ВМС. Комодор Митко Петев да бъде освободен като командир на Военноморската база, назначен за началник на ВА „Г. С. Раковски” и удостоен със званието контраадмирал. Капитан І ранг Мален Чубенков да бъде назначен за командир на Военноморската база и удостоен със званието комодор.

––––––––––

Бригаден генерал Цанко Стойков да бъде освободен като командир на 3-та авиационна база във връзка с номинирането му за заемане на длъжност извън територията на страната. Полковник Иван Лалов да бъде назначен за командир на 3-а авиационна база и удостоен със званието бригаден генерал.

––––––––––

Дирекции

Полковник Валентин Кръстев ще бъде назначен за директор на дирекция „Логистика” – МО и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни. Бригаден генерал Христо Тихинов ще бъде освободен като директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи” и от военна служба, считано от 29.07.2014 г. поради навършване на пределна възраст за присвоеното звание. Полковник Емил Шошев ще бъде назначен за директор на дирекция „КИС” – МО и удостоен със звание бригаден генерал, считано от 29.07.2014 г.

––––––––––-

Повишения

Със званието контраадмирал, според правителственото предложение, ще бъде удостоен комодор Георги Фиданов, съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, а с „генерал-майор” – бригаден генерал Марин Начев, национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО. Началникът на Служба „Военна полиция” полковник Борислав Сертов, ще бъде удостоен със званието „бригаден генерал”.

Директорът на Националната разузнавателна служба (НРС) бригаден генерал Драгомир Димитров ще бъде удостоен със званието генерал-майор. Заместник-директорът на НРС полковник Георги Миленов ще бъде удостоен със званието бригаден генерал.

Най-ново

Единична публикация

Избрани