Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Сотир Ушев, изпълнителен директор на ИА „ВКВПД”: Добре дошли на море в базите на МО

[post-views]
Изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Сотир Ушев (1960 г.) има магистратури по икономика, социален мениджмънт и международни отношения. Бил е управител на НОИ, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, директор на военно-инвалиден дом и началник на военно-почивен дом и хотелски комплекс, член на редакционния съвет на списание „Труд и право”. От 1981 г. до 2002 г. работи в различни структури на Транспортни и Строителни войски със звание полковник. От юли 2013 г. е назначен за Изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Владее руски език и френски език.
Изпълнителният директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” Сотир Ушев (1960 г.) има магистратури по икономика, социален мениджмънт и международни отношения. Бил е управител на НОИ, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, директор на военно-инвалиден дом и началник на военно-почивен дом и хотелски комплекс, член на редакционния съвет на списание „Труд и право”. От 1981 г. до 2002 г. работи в различни структури на Транспортни и Строителни войски със звание полковник. От юли 2013 г. е назначен за Изпълнителен директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”. Владее руски език и френски език.

Г-н Ушев, какво е състоянието на лятната почивна база?

– Летният сезон във военно-почивните бази, управлявани от Агенцията започна от началото на юни. Базите технически и кадрово осигуряват пълноценен отдих и възстановяване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и на членовете на техните семейства, както и на други категории почиващи – като ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, пенсионирани военнослужещи и др.

Морските и планински военно-почивни домове и хотели през летния сезон са в състояние да предоставят голям брой качествени услуги на почиващите. Направени са подобрения в рамките на бюджетните възможности – през зимния период бяха закупени и подменени част от амортизираните съоръжения и оборудване. Хотелите разполагат с басейни, фитнес зали, а някои от тях и допълнителни спа услуги на изключително високо ниво. Чрез редица мерки беше подобрено качеството на храната. Срещаме и проблеми. Осигурихме кадрово летните бази, но имаме трудности при привличането на качествен персонал в областта на туризма, поради сериозната конкуренция на частния сектор и нормативно определените ниски нива на работната заплата за подобен род персонал в Агенцията. Въпреки всичко сме взели необходимите мерки, като и в момента продължават усилията ни за допълнителна квалификация и обучение на наетия персонал.

– Има ли неща, които все още предстои да се направят като подготовка за смените?

– За летния сезон сме положили необходимите усилия за цялостното организиране на дейността на военно-почивните бази и хотели. Агенцията непрекъснато се стреми да осигури и предлага качествени услуги, като същевременно полагаме усилия да бъдем конкурентноспособни на разрастващия се туристически пазар.

За да удовлетворим желанията на почиващите през 2014 г. сме предвидили по-висока себестойност на предлаганите услуги, като по този начин ще осигурим по-разнообразно и качествено изхранване. За да подобрим условията в детско/средношколски лагер, базата му беше преместена в хотел “Флагман”. Това дава възможност да се ползват голям брой допълнителни туристически услуги.

– Как премина сезонът в зимните почивни комплекси?

– Сезонът “ЗИМА 2013/2014” беше успешен. Общият брой разпределени карти във военно-почивните домове и хотели беше 7 417 за петдневни почивки в планински бази. Допълнително бяха осигурени и 530 броя карти за седемдневни безплатни почивки за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, участвали в международни операции и мисии извън територията на страната, и за членовете на техните семейства. През изминалия зимен сезон около 31 500 гости са посетили обектите, управлявани от Агенцията, като са реализирани около 76 800 нощувки. Най-голям брой от почиващите бяха военнослужещи и техните семейства.

– Обменът с гостите-чужди военнослужещи какви отзиви поражда?

– Отзивите са само положителни. Ежегодно се увеличава интересът към българските военно-почивни бази и от страна на държави, които не са членове на CLIMS – Комитета за връзки между социалните структури в министерствата на отбраната на страните от НАТО. Заявки за сътрудничество и обмен в областта на военно-почивното дело има от страна на Сърбия (с която вече е сключена двустранна спогодба), Русия и Австрия. Нараства броят на запитванията за индивидуални почивки в нашите хотели от партньорите ни от CLIMS, като традиционно засилен е интересът към морските бази, управлявани от Агенцията, а по отношение на нашите планински бази има запитвания за групови резервации в разгара на зимния сезон.

– Как оценявате работата на военните информационни средства с агенцията?

– Работата е добра, но винаги има как да стане по-добра и по-ефективна. Ние сме наясно, че вестник „Българска армия” и ВТК са пряката ни връзка с нашите клиенти, с хората, за които работим. Търсим варианти съвместно да разнообразим информацията, която представяме и да имаме всекидневен контакт.

– Какви ремонти предстоят евентуално за зимата?

– Стремежът ни е да се справим така, че и да осигурим отдиха без да затваряме хотели и домове. Трябва да подобрим състоянието на сградния фонд, и да отстраним най-тежките спешни проблеми веднага. Всичко ще бъде в зависимост от утвърдения от министъра на отбраната единен поименен списък за ремонти и в зависимост от осигурените средства.

– Как ще се усъвършенства квалификацията и подготовката на хората в агенцията и персонала в почивната база?

– Утвърден е годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите за 2014 година. Включени са в платени от агенцията обучения в областта на правото, обществените поръчки, човешките ресурси, ефективност на системите за финансово управление и контрол, за подготовка и управление на проекти по оперативни програми, компютърни умения, чужд език и др.

Новопостъпилите в агенцията държавни служители, както и назначените за първи път на ръководна длъжност, преминават задължителни обучения в Института по публична администрация.

Служителите на почивните бази и хотели се обучават при постъпването им на работа в съответствие с изпълняваната длъжност. Запознават се със стандартите за обслужване в почивните бази на агенцията.

Кандидатствахме с проект по ОПАК на тема: “Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА “ВКВПД” за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”. Предвиждат се специализирани обучения по:

-Мениджмънт и маркетинг в хотелиерството и ресторантьорството;

-Обучение за педагогически специалисти, работещи с деца на предучилищна възраст в детските градини на Министерството на отбраната;

-Обучение за служители във военните клубове на агенцията.

– Какви стъпки правите да се откъснете от бумащината, като се изгради електроннна система за контрол на работата?

– От април тази година в изпълнителната агенция се реализира проект “Модернизиране на предоставяните от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” административни услуги и въвеждане на международни стандарти, гарантиращи качественото им предлагане”. Част от целите на проекта са:

Качеството на административното обслужване от страна на ИА “ВКВПД” се повишава чрез предоставяне на всички приложими административни и други услуги за гражданите и бизнеса по електронен път;

Ще се повиши качеството на административното обслужване от страна на ИА “ВКВПД” чрез внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, съгласно признати международни стандарти;

Ще се улесни достъпа на лица с увреждания до предоставяните от ИА “ВКВПД” услуги;

Подготовката на компетентни и подготвени служители за работа ще бъде съобразена с международните стандарти, в е-среда;

– Какви най-общи идеи за развитие имате през втората половина на 2014 г. и през следващата?

– Още от сега разработваме обновена система за разпределение на картите за отдих, като стремежът ни е да улесним кандидатите. Търсим възможности за увеличаване на броя на услугите в почивните бази от следващия сезон, след като вече направихме много за подобряване на качеството на храненето.

В същото време – само след няколко седмици стартира Национална програма „Родолюбие” на Министерството на отбраната, която ние ще координираме. Основната й цел е партньорство с граждански организации – да възродим възпитателната, информационната и културно-творческата дейност, както във военните клубове, така и в почивните домове.

Най-ново

Единична публикация

Избрани