Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Народното събрание прие с пълен консенсус Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

[post-views]

Парламентът прие с пълно съгласие и без забележки, на първо и второ четене, предложените от МО промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Министърът на отбраната Ангел Найденов изказа благодарност към народните представители от всички парламентарни групи и коментира, че това е един от редките примери на пълно съгласие и тъкмо за това значимо като проявление в 42-то Народно събрание.

„Чрез приемането на предложенията за промени в закона беше демонстрирана за пореден път грижата на държавата и отдадено дължимото към всички, които са пострадали при и по повод изпълнение на войнски задължения, както и към членовете на техните семейства“, заяви министър Найденов.

Председателят на Комисията по отбрана в НС Янко Янков посочи, че днешният законопроект е резултат на последователната политика на министерството по отношение на социалния статус на всички български граждани, свързани професионално с българската армия.

След дебата в залата, министър Найденов изтъкна, че една от най-съществените промени в закона е правото на безплатно пътуване за придружителите на военноинвалидите с 90 и над 90 процента увреждане и съответно правото на безплатни лекарства по лекарско предписание по списък, който е утвърден от министъра на здравеопазването за военноинвалидите с 50 и над 50 процента увреждания.

Законът предвижда още базите за отдих да се ползват от военноинвалидите и военнопострадалите веднъж годишно до 15 дни, а базите за профилактика и рехабилитация – два пъти годишно общо до 30 дни.

Промените дават възможност на национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите да ползват финансова или материална помощ от министъра на отбраната и да получат помещения без заплащане на наем във военни клубове или други помещения в сгради на Министерството на отбраната или на структури на пряко подчинение на военния министър.

Най-ново

Единична публикация

Избрани