Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Началникът на Служба „Военна полиция” бригаден генерал Борислав Сертов: Намаляват кражбите и присвояванията във войската

[post-views]
Бригаден генерал Борислав Сертов е роден на 9 ноември 1966 г. в Пловдив. След завършване на военното училище във Велико Търново преминава през различни командирски длъжности, започвайки от заместник-командир на мотострелкова рота. Във Военна полиция е бил началник на военнополицейска група, началник на сектор, главен инспектор в отдел „Криминален”. От 2008 г. е заместник-директор, а от 2013 г. - директор на Служба „Военна полиция”. Има три магистратури – от Югозападния университет в Благоевград, от Националния университет по отбрана на САЩ във Вашингтон и от ВА „Г. Ст. Раковски” – София.
Бригаден генерал Борислав Сертов е роден на 9 ноември 1966 г. в Пловдив. След завършване на военното училище във Велико Търново преминава през различни командирски длъжности, започвайки от заместник-командир на мотострелкова рота. Във Военна полиция е бил началник на военнополицейска група, началник на сектор, главен инспектор в отдел „Криминален”. От 2008 г. е заместник-директор, а от 2013 г. – директор на Служба „Военна полиция”. Има три магистратури – от Югозападния университет в Благоевград, от Националния университет по отбрана на САЩ във Вашингтон и от ВА „Г. Ст. Раковски” – София.

– Г-н бригаден генерал, по кои основни направления работи служба „Военна полиция“ в момента?

– Основните направления за работа на Служба „Военна полиция“ (СВП) са посочени в Закона за Военната полиция. В отделни периоди от време приоритетите се променят, в зависимост и от криминогенната обстановка, и от поетите ни задължения към партньорите от НАТО и ЕС.

Можем да говорим за постоянно действащи приоритети, които са свързани първо с разкриването и предотвратяването на терористична дейност, насочена срещу Министерството на отбраната и Българската армия, както и срещу войски и представители на алианса, участващи в мероприятия, провеждани на територията на страната.

Друг приоритет е разкриване, предотвратяване, пресичане и разследване на престъпления от общ характер. Третият приоритет е осигуряване във военнополицейско отношение на българските контингенти, които участват в мисии и операции извън страната, на международни учения, делегации, конференции и инспекции.

Спазването на обществения ред от военнослужещите, контролът на охраната и охранителната дейност, както и на водачите на войскови транспортни средства са следващата наша основна задача.

Последните две задачи са нещо, което прави службата ни уникална, тъй като другите военни полиции в НАТО не го правят. Това е осъществяването на противопожарния контрол и разследването на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни средства.

– Какви са най-често срещаните нарушения и престъпления в армията, по които работят военните полицаи?

– Най-често срещаните случаи на извършени престъпления са свързани с неправомерното получаване на пътни и квартирни пари от военнослужещите. Следват пътнотранспортните произшествия и деянията, които представляват военни престъпления – неизпълнение на заповеди, нарушения на караулната и постовата служба.

Eдно от явленията, които се случват напоследък е и продължаващата употреба, държането и разпространението на наркотични вещества. Слава богу, не са чести случаи, но има такива. Войската не е изолирана част от обществото.

През 2013 г. един редник беше осъден условно на 6 месеца лишаване от свобода и глоба 2000 лева за държане на марихуана. В още три от случаите приключихме разследванията с мнение тримата военнослужещи, които разследвахме, да бъдат предадени на съд.

– Каква е криминогенната обстановка във войската?

– Част от отговора на този въпрос се съдържа в предишния. Анализът показват общо намаление на регистрираната престъпност. Това се дължи преди всичко на осезаемо намаляване на броя на извършените престъпления против собствеността, като кражби, присвояване и вещно укривателство.

Смея да твърдя, че това е следствие на една добра наша превантивна дейност, чрез провеждане на индивидуална и обща профилактика с личния състав във военните формирования, както и нашето упражняване на сигнално инициативната функция до командния състав за разкриване на причините и условията за извършване на престъпления от общ характер. За криминогенната обстановка във въоръжените сили можем да кажем, че като цяло е относително спокойна.

– Какво е натоварването на военните полицаи, успяват ли пълноценно да работят по всеки отделен случай?

– Натоварването е различно в различните отдели в службата ни. „Контрол и охрана” напоследък бяха изключително натоварени. Месец май беше много напрегнат за нас.

Участвахме в осигуряването на летателната тренировка „Тракийска звезда 2014”, както и на 11-ата международна изложба „Хемус 2014”. Участвахме във всички демонстрационни мероприятия на видовете въоръжени сили, както и в парада на 6 май. Това натовари униформения състав изключително много, но със задоволство мога да отбележа, че момчетата се справиха.

Ако говорим за криминалните отдели, през изминалата година 73% от всички разследвания за престъпления, подсъдни на военните съдилища, всъщност бяха извършени от нашите военни разследващи полицаи от СВП, а останалите – от военен прокурор или военен следовател. Нивото на разкриваемост е 37,6 %, което е с 2,2 % по-голям в сравнение с предишния отчетен период.

Много често служителите ни изпълняват задачи в празнични и почивни дни. А когато се случат непредвидени събития, примерно с криминален почерк, може да се работи непрекъснато в продължение на денонощия.

– Много ли са желаещите да работят като военни полицаи?

– Интересът за постъпване на работа в нашата служба е много голям, както от военнослужещи от БА, така и от цивилни лица. 99 % от хората, които идват в приемния ми ден са хора, които си търсят работа.

Текучеството на личен състав е изключително малко. Обикновено напускат редовете на службата хора, които са изпълнили условията за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване. Това обуславя и малкия брой вакантни места в структурите на СВП. Имаме и финансови ограничения, които не позволяват пълното ни окомплектоване.

В МО в момента се извършва Преглед на структурата на въоръжените сили, в чиито рамки ще бъдат разгледани структурата и числеността на службата, с оглед тя да бъде в състояние да изпълни задачите си.

– Какви са отзивите за службата на военните полицаи на мисия?

– СВП винаги е давала своя принос в мисията на въоръжените сили по подкрепа на международния мир и сигурност. В момента службата активно участва в операцията на НАТО в Афганистан – ИСАФ, където сме развърнали формирование от военни полицаи към международната рота „Военна полиция“. Те са в регионалното командване „Столица“ в Кабул.

В същото време осигуряваме българския военен контингент в Кабул и Кандахар с разследващи военни полицаи. При посещения на висш команден състав от въоръжените сили, на върховния главнокомандващ – президента, както и на министъра на отбраната, а също и на ръководители на други държавните институции, нашите служители осигуряват ВИП-охраната на официалните лица.

Отзивите за участието в мисии на военните полицаи са изключително положителни. Те са високо ценени от нашите партньори от алианса и командния състав на въоръжените сили. Получавали сме множество благодарствени писма от Командването на ИСАФ, от регионалното командване „Столица”, както и от Щаба на отбраната.

Освен в Афганистан, изпълняваме задачи и в мисията на ЕС в Босна и Херцеговина – „АЛТЕА“, където осигуряваме българския военен контингент, определен за междинен резерв, с един разследващ военен полицай.

– През последните години службата беше оборудвана със съвременно въоръжение и техника. Ще продължи ли тази тенденция?

– Към момента сме насочили вниманието си към изграждане на нови военнополицейски способности, които няма да струват на МО значителен финансов ресурс. Говорим за събиране, обработване и предоставяне на биометрични данни при поддръжка на операциите на НАТО, както и използването на служебни кучета за откриване на взривни вещества. Разчитаме на нашите чуждестранни партньори за финансиране на тези проекти, например на FMF-програмата на американското правителство.

До момента е изготвена и изпратена заявка до САЩ, с искане за придобиване на служебни кучета, обучени да откриват взривни вещества. Имаме принципното съгласие от американска страна. Предстои подписването на договор за придобиването им до 2016 г.

– Това, че Военната полиция охранява българо-американските съвместни съоръжения на „Ново село” наложи ли приемане на специфични процедури, характерни за САЩ?

– Службата осигурява сигурността и защитата на Предна отбранителна база – Ново село, в изпълнение на споразумението, подписано между България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Там изрично е посочено, че за сигурността на базата отговаря СВП.

Има разлика от това дали базата е „студена” или „топла”, разбирайте – неактивна или активна. В случая, когато тя не е пълна с обучаем състав и не е използвана активно, извършваме денонощна въоръжена охрана.

Осъществяваме охрана на вътрешния и външния периметър с подвижни и неподвижни патрули. Извършваме и контролно-пропускателния режим, контролирайки достъпа на хора и пътни превозни средства за предотвратяване на неоторизиран достъп или наблюдение. Гарантираме сигурността на съоръженията и персонала.

Ако имаме активна база обаче, каквито са плановете – примерно да бъдат обучавани либийски военнослужещи с американски инструктори, трябва да вземем допълнителни мерки – да повишим числеността на охранителния състав, както и да поддържаме група за бързо реагиране. Имаме готовност да подсилим охраната със специалните бронирани автомобили „Sand Cat”. При повишаване на степента на опасност и сигнал за заплаха естествено повишаваме и мерките за сигурност с допълнително въоръжение и техника.

Подобна база има в Румъния. Нашите колеги – военните полицаи на Румъния, осигуряват охраната на тази база.

При наши съвместни срещи с представители на европейското командване на въоръжените сили на САЩ сме набелязвали конкретни мерки за това как да повишим ефективността на охраната. Поставихме X-RAY-скенер за проверка на багажа.

С това предотвратяваме внасянето на хладно и огнестрелно оръжие, и взривни вещества. Монтирахме технически средства, както и СОТ, видеонаблюдение и система за биометрични данни за контрол на достъпа. С колегите от Европейското командване на САЩ периодично проверяваме мерките по ефективността на базата. Засега имаме много положителна оценка и отзиви за работата ни там.

– От години военните полицаи участват в благотворителни инициативи. Какви са резултатите досега и какви нови идеи предвиждате да се реализират в бъдеще?

– От три години имаме проект „На децата, с любов“, насочен към деца в неравностойно социално положение, които, като всички деца, се нуждаят от внимание, грижи и любов. В София работим по проекта с дом „Петко Славейков“. Всеки празник на службата – 5 ноември, посрещаме с децата от дома.

Организирахме благотворителна изложба, на която изложихме произведения, направени от децата, а събраните средства предоставихме на директорката на дома. Периодично организираме благотворителни акции за събиране на дрехи, обувки, книги, учебни помагала, както и парични средства за закупуване на най-необходимото.

С цел интеграцията на тези деца, в проекта включихме и 172-ро основно училище в село Негован, ученици от което също са наши гости. Организираме им спортни празници, като за победителите има и награди.

Проектът „На децата, с любов“ е дългосрочен. Отворени сме към всякакви идеи и инициативи.

Планираме преди започването на лятната ваканция да организираме за децата игра на пейнтбол, като ги изведем от дома. Искам да подчертая, че не само ние като ръководство, а и регионалните ни служби са изключително активни в подобни благотворителни инициативи с домове за деца от техния регион. Тук трябва да отбележа Пловдив, Плевен и Сливен. Наскоро заедно с фондация „Юнит партнърс”, която също помага на деца в неравностойно положение, работихме по техен проект „Дари надежда”.

Най-ново

Единична публикация

Избрани