Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Иван Иванов: Понятиятa „криза” и „управление при кризи” трябва да бъдат дефинирани

[post-views]

Ключови понятия като „криза” и „управление при кризи” трябва да бъдат точно определени, защото има нужда от единна терминология. Това заяви заместник-министърът на отбраната Иван Иванов. Той изтъкна, че националните системи за отговор при кризисни ситуации трябва да се синхронизират със Системата на НАТО за управление на кризи. Заместник-министър Иванов откри ежегодния семинар на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия.
„В НАТО „криза” е универсално понятие, но в някои държави то е ограничено, сведено до бедствия, аварии и катастрофи. Военните и политическите конфликти се схващат като отделни типове събития. 
Управлението при кризи е задействането на механизмите за колективна отбрана, за превенция, възстановяване и стабилизиране след негативни събития”, обясни зам.-министър Иванов.
Той подчерта, че управлението при кризи е една от трите фундаментални задачи пред държавите-членки на НАТО в сферата на отбраната и сигурността. Поради комплексния характер на кризата би следвало отговорът за нейното овладяване също да е комплексен. Иванов даде пример с междуведомственото сътрудничество в спасителните операции по време наводнението във Варна.
Министър Иван Иванов заяви още, че се очаква Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия да получи статут на международна военна организация съгласно член 14 от Парижкия протокол. 

Най-ново

Единична публикация

Избрани