Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

НАТО финансира консултантските услуги за инвестиции в отбраната ни

[post-views]

Международният борд на одиторите на НАТО проведе от 7 до 11 април тази година финансов одит на завършени и приети проекти по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Изпълнението от Министерството на отбраната на тази програма цели придобиването на общи за страните-членки на НАТО оперативни способности, чрез реализирането на инвестиционни проекти на територията на страната ни. Представителите на Международния борд на одиторите на НАТО установиха пълно съответствие на разходваните финансови средства с приложимите разпоредби на Алианса. Те дадоха положителна оценка на изпълнението на Програмата на НАТО и обявиха предстоящото издаване на сертификати COFFA (Certificate of Final Financial Acceptance) за всички одитирани проекти.
В резултат на извършения одит е уточнена окончателната финансова стойност на одитните проекти. Прието е предложението на Министерството на отбраната финансовите средства за консултантски услуги, които са национална отговорност и се разплащат от бюджета на ведомството, да бъдат приети за финансиране от общите фондове на НАТО. Средствата, разходвани от бюджета на Министерството на отбраната за консултантски услуги (изготвяне на доклад за съответствието и упражняване на строителен надзор) в периода 2007 – 2013 година предстои да бъдат възстановени в бюджета на министерството.
Представителите на Международния борд на одиторите на НАТО са установили, че въведените в Министерството на отбраната механизми за контрол и отчет на разходите за инвестиционни проекти, са адекватни и ефективни.

Най-ново

Единична публикация

Избрани