Информационен център на Министерство на oтбраната

Отварят два нови центъра за настаняване на бежанци

За нова бежанска вълна не може да се говори, но увеличение на молбите за настаняване има. Това съобщи председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков в Министерски съвет. Той допълни, че миграционният натиск към страната ни се е увеличил с три процента за седмица.
Казаков каза още, че в Южна България ще бъдат изградени още два нови центъра за хора, търсещи убежище у нас. За целта вероятно ще се използват стари казарми.
Казаков заяви, че военното министерство е предоставило сгради, остава да се осигурят пари от бюджета, търси се финансиране и от ЕС.
Като основен проблем пред Агенцията за бежанците Никола Казаков посочи това, че в бюджета за 2015 г. не са заложени финансови средства за храна и за подобряване на условията на живот на търсещите закрила. Той добави, че на агенцията й липсват 12 млн. лв. за текущи разходи и те ще бъдат поискани от държавата. Ще се търсят и алтернативни източници на финансиране.
Другите проблеми, които все още търсят своето решение са медицинското обслужване, рушащата се материална база, занижения контрол за използването на материалните ресурси, реда и хигиената в центровете и липсата на преводачи.
повечето преводачи са в София, а за другите градове често се налага видеоконферентен превод. За съжаление агенцията има задължения за преводачески услуги от близо 200 хиляди лв. за 2014 г.
Целите, които си поставя екипа на Казаков, са повишаване на административния капацитет и подобряване на качеството по провеждане на процедурата за предоставяне на закрила.
Ще се работи и по подобряване на условията на живот на настанените и създаването на комплекс от мерки по интеграция. Като друга важна цел Казаков посочи ефективното усвояване на средствата от европейския бежански фонд.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top