Информационен център на Министерство на oтбраната

Свободна продажба на картите за почивка в базите на МО – от 14 май

На 15.05.2015 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” – гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за чужбина за сезон “ЛЯТО 2015” за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на “CLIMS”, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон. При останали незаети карти за чужбина, същите ще се предлагат на 22.05. 2015 г. в сградата на Централен военен клуб – гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7 и на лица, които не отговарят на гореописаното условие.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top