Информационен център на Министерство на oтбраната

Управляват хуманитарна криза през интернет


В учението BALKAN BRIDGES 2015, което се проведе в Националния военен учебен комплекс „Чаралица“, участие взеха 200 военнослужещи от всички балкански страни. Това бе първото експериментално учение за разработване на мрежа за подготовка и учения на страните от Югоизточна Европа (SEETN). Целта на учението е да се повиши оперативната съвместимост на въоръжените сили на балканските държави, да се подобрят техните способности да реагират адекватно на всяка опасност и риск, свързани с регионалната сигурност, както и тестването на възможното интегриране на националните системи за моделиране и симулации от Центъра за съвместна подготовка и учения на силите на НАТО в Бидгошч (NATO JFTC).
BALKAN BRIDGES 2015 се проведе по фиктивен сценарий за участие на многонационална бригада в операция по поддържане на мира и бе фокусирано върху щабната екипна рабта, сътрудничеството и координирането на оперативно и тактическо ниво, като в същото време се акцентира върху всеобхатния подход по отношение на операциите на криза.
В този брой вестник „Българска армия“ ви запознава с отзивите на някои от участниците.

Liubcho todorov posreshta
Командващият СКС генерал майор Любчо Тодоров посреща военните аташета, които гостуваха в "Чаралица"
Подполковник Фламур Мелани, Албания:

Задачата ми тук е да представлявам моята страна в това многонационално учение. Аз съм офицер по свръзката, осъществявана с нашите участници в учението, които се намират в Албания. Моята задача е, ако свръзката бъде прекъсната, да подпомогна нейното продължаване и ако има неясноти, те да бъдат отстранени. „Балкански мостове 15” е учение полезно за поддържане на комуникационната мрежа между балканските държави по отношение обмяната на опит. На това да се учим едни от други, което е ползотворно най-вече за младшите офицери и войниците. Надявам се такива учения да продължават да се осъществяват в бъдеще и да повишават нивото на ефективност и оперативната съвместимост между армиите на нашите държави.
Колкото до бежанската криза в Европа, Албания също се опитва да се справи с този проблем. Изглежда така, сякаш цяла Европа е обхваната от инвазия на бежанци. И това учение е полезно за подготовката на личния състав така, че той да може по-добре да реагира на една такава инвазия, пред която може да се изправим не само сега, но и в бъдеще. Така ще сме способни да подпомагаме не само балканските страни, но и цяла Европа, тъй като това са началните пунктове, през които те преминават. Това е моето мнение.

Подполковник Овидиу Лунгу, Румъния:

За учението бях назначен като заместник-командир на бригадата. Целта е да подобри оперативната съвместимост, както и комуникацията между нашите държави, за да можем по-ефективно да се противопоставяме на заплахите. В „Балкански мостове 2015” участват много държави от Балканския регион – България, Румъния, Турция, Сърбия, Гърция, Албания, Босна и Херцеговина Македония, Черна гора. Ние сме тук, за да работим заедно, да подобрим начина си на работа  и да демонстрираме в края на учението, че сме способни да реагираме на всякакви кризисни ситуации в Балканския регион.

Като се има предвид, че всички участници в учението са държави членки на НАТО или са включени в програмата „Партньорство за мир”, то работата в такъв щаб не е трудно, защото всички работим по едни и същи процедури, а имаме и период на подготовка, в който изпращаме тези процедури между нашите държави, за да бъдат те уеднаквени и съгласувани. Така че е много лесно да се интегрира целият личен състав в щаба на бригадата и да провеждаме учението и с нашите национални батальони, развърнати в отделните държави. Трябва да признаем, че ние тук сме основното ядро за осъществяване на връзката с отдалечените щабове в Атина, в Румъния, Букурещ, също така от Албания и Сърбия, като също така сме наблюдавани и напътствани от Съвместния център за подготовка в Полша.

Подполковник Даниел Стойкович, Сърбия:Някои от участниците в учението

Основната цел на това учение, която всъщност ни привлече като участници, е да се създадат реални мостове на взаимодействие между страните от балканския регион, които са изправен

uchastnici v uchenieto
Някои от участниците в учението
и пред много предизвикателства. По време на това учение ние имахме за цел да открием ясно какви са тези предизвикателства, рискове и заплахи и да намерим най-доброто решение за справянето с тези проблеми.

Не само в преносен смисъл името на учението „Балкански мостове”, има една обща цел на Балканите – да има мостове между страните, изправени пред общи житейски цели. Все пак ние сме съседи и вие знаете, че понякога съседите могат да ти помогнат по-добре, отколкото роднините или твоето семейство. Смятам, че е много важно за всички балкански държави да поддържат добри взаимоотношения, да открият решението на проблемите, пред които сме изправени, да не затваряме очи пред проблемите, да бъдем откровени едни с други и винаги да се опитваме да намерим най-доброто решение за бъдещето ни.

Подполковник Волфганг Шмид, Германия:

Аз съм началник-отдел „Съвместни съвременни симулации” в Съвместния център за подготовка в Бидгош, Полша. Моята задача е да работя за подобряването на бъдещата способност на НАТО в осъществяване на симулационни учения на Балканите, както и да подпомогна осъществяването на инициативата на колективните сили за отбрана с други нации и национални центрове за подготовка – SEETN. И задачата ни е да създадем едно високо ниво на експертиза, за която е необходимо да тестваме отделните области, да тестваме нашите способности с цел да можем да подпомагаме националните центрове за подготовка и да установим с какви способности разполага НАТО. И ние сме много благодарни на България, която ни предложи възможността да участваме в „Балкански мостове 15”, което ни помага да тестваме нашата база от познания и ни помага да споделим нашите познания и опит с вас, както и с другите нации от инициативата SEETN. Следователно ние ви помагаме да изградите предложената мрежа, после разполагаме JCATs като симулатор, като подход за разпределяне на учението и сме щастливи, че можем да го използваме като център на информация и като едно средство за обогатяване на платформата в Бидгошч. Това е една техническа платформа и  споделен подход и другите станции като Атина и Белград получават тези платформи, тъй като говорим за разпределено учение.  Това, което научихме, е, че България и по-специално центърът в Чаралица заедно с разпределените места за провеждане на учението в другите нации са удовлетворени от това да видят какво е възможно и ние също се учим от вас, но целта ни е да ви помогнем да се справяте по-добре. Така че това е една взаимна дейност тук и тя не е краят, а началото на взаимното сътрудничество в  симулационната дейност на Балканите между България и Съвместния център за подготовка в Бидгошч, Полша.

Учението „Балкански мостове 15” има висок потенциал за сближаването на различни нации и за обмен на опит, така че аз се надявам, че то ще продължи да се развива като инициатива със същото име или с друго и затова се стремим да поддържаме взаимните многонационални учения, модерна симулационна поддръжка и аз мисля, че това е една подкрепа за бъдещето. 

Комодор Димитър Йорданов, началник-щаб на СКС:

Това учение не е първото, което организираме от Съвместното командване на силите многонационално при регионално решение. През 2011 г. за първи път организирахме такова учение, в което разгледахме въпроси, които касаят взаимодействието между балканските страни. Това наистина беше първото  такова учение и то беше под егидата на началника на отбраната. За това учение бе постигната договореност между началник-щабовете на отбраната от страните от Балканския регион. Балаканският полуостров може да бъде не само буре барут, може да бъде място, където хората работят заедно и се борят с нещастията.

Първото учение беше насочено към ликвидиране на  последиците от природни бедствия или катаклизми, но тази година ние не можем да не се съобразим с обстановката, която всички много добре познаваме усилването на бежанския поток, така че са включени и много други въпроси. Учението е по измислен сценарий, ползва се територията на България като основна причина за събирането на многонационална бригада от Югоизточна Европа, използват се технически въоръжения, наблюдават се бежански потоци, свързано с осигуряване на безопасността на газопровод. Всичко това дава редица предизвикателства пред командването на една такава многонационална бригада. Решенията се вземат тук, тук е контролният център, но за първи път правим изнесено учение. Т.е. освен мястото, където се намира основната част на учението, се използват допълнително изнесени хумаанни центрове, които имитират действията на отделните батальони в многонационалната бригада.  Всеки ден се провежда или конференция между отделните части, на която се изнасят кратки брифинги по обстановката и се поставят непосредствени задачи. Управление на тези изнесени обекти се извършва през интернет. Това е новото, което правим тази година, и смятам, че това ще бъде добро начало за провеждане на повече такива учения.

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Архив

Scroll to Top