Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Поставяме началото на подмладяването на войниците

[post-views]
Пресконференция на министъра на отбраната Николай Ненчев

popov-nenchev-totevЕкспозе на министъра на отбраната Николай Ненчев на пресконференция в понеделник. Заглавието е на редакцията. 

Ще започна с основните  приоритети  на дневен ред пред МО.  

– На първо място са основополагащите документи за цялостната дейност в областта на отбраната за 2016 г. – програмата за развитието на отбранителните способности на Въоръжените сили на Р. България 2020 и Планът за развитие на ВС 2020. 
Предстои да бъде издадена организационна заповед на министъра на отбраната, регламентираща организационно-щатните промени във военните формирования, включени в плана за развитие през 2016 г. 

– Съвместни действия с МВР по охрана на държавната граница. 
Заедно с МВР и гранична полиция вече разработихме всички детайли по съвместните ни задачи по охрана на границата, които са отразени в съответните планове и инструкции. В тях са заложени ясни правила за поведението на военнослужещите по време на охраната, в какви ситуации може да се използва оръжие за самозащита.  Предстои да представим в Министерския съвет финансов разчет за осигуряване на дейността по границата. Военнослужещите от БА са достатъчно добре подготвени и могат да се справят с тези задачи. Ще се проведат съвместни занятия по координация в подготовката за съвместната ни дейност. 

– Законодателни промени вече са  изпратени до всичките парламентарни групи. В изпълнение на законодателната програма на МС за първото полугодие на 2016 г. МО подготви проекти за изменение на ЗОВС, Закона за резерва и Закона за военна полиция.
В ЗОВС се предлага изменение на пределната възраст за служба на военнослужещите с различни звания. По наше предложение се намалява възрастта за прием на войници от 32 на 28 години и пределната възраст, до която ще служат от 50 на 46 години. С тези изменения се поставя началото на подмладяването на войниците в армията, като се запазва възможността те да придобият 18 години стаж и да се възползват от възможността за ранно пенсиониране.  С новите изменения на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване е съобразено и предложението за увеличаване на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати и младши офицери, офицери със звание майор и подполковник – 55 години.
Разработените изменения в Закона за резерва на Въоръжените сили целят подобряване на подготовката и отчета на резерва. Промените, касаещи подготовката на доброволния резерв, включват увеличение на срока за обучение на доброволни резервисти от 15 на 30 дни. Отчетът на резерва включва новото изискване, което е свързано със служба ГРАО да предоставя на Централното военно окръжие масив от данни за гражданите на възраст от 18 до 32 години. Доколкото и сега действащият закон позволява ГРАО да предоставя данни на военното окръжие за всички пълнолетни граждани с военна подготовка, този нов запис вероятно ще отпадне. 

–  Продължава изпълнението на договора за ремонт на двигателите на МиГ 29 в Полша. В напреднал етап са двустранните консултации за сключване на договор за осигуряване на пълна интегрирана логистична поддръжка на самолетите МиГ 29. Има разработен проект за поддръжката на тези самолети чрез доставка на неизползвани двигатели и други компоненти на този вид боен самолет.
На последния съвет по отбрана се разгледа и прие концепция за придобиване на многофункционален модулен кораб за ВМС. Предстои Съветът по отбрана да разгледа и приеме предложение на проект за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен самолет за ВВС. Предстои да завършим работата и на проекта за придобиване на нова бойна машина за Сухопътните войски. В разговора ми с министър-председателя в края на миналата седмица той потвърди намерението на правителството да подкрепи проектите за придобиване нов тип самолет за ВВС и нов кораб за ВМС.

Най-ново

Единична публикация

Избрани