Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ предлага карти за почивка на свободна разпродажба

[post-views]

hotel_admiralНа 12.05.2016 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” – гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А, сградата на ВК Велико Търново – гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и административната сграда на отдел “ВК Южен” – гр. Пловдив, бул. “Източен” № 10 стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за страната за сезон “ЛЯТО 2016”. Резервации ще бъдат приемани на място и на следните телефони: 02/92 21 705, 92 21 757, 92 21 759.

На 13.05.2016 г. от 09.00 часа в сградата на хотел “Шипка” – гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А стартира свободната продажба на неусвоените карти за почивка за чужбина за сезон “ЛЯТО 2016” за военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на “СLIMS”, в качеството си на титуляр на правото на почивка или като член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен и зимен сезон. При останали незаети карти за чужбина, същите ще се предлагат на 25.05.2016 г. в сградата на хотел “Шипка” – гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” №34А и на лица, които не отговарят на гореописаното условие. Резервации ще бъдат приемани на място и на следния телефон: 02/92 21 765.

Военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и членовете на техните семейства могат да ползват почивка по социална програма за страната и чужбина, като общият брой на дните не трябва да надвишава 20 календарни дни в рамките на една календарна година. В общия брой не се включват ползваните дни за специализирания детски и младежки лагер в страната. Правото за ползване на почивка по социална програма в страната в рамките на една календарна година е до 10 дни за летния сезон и до 10 дни за зимния сезон.

В двете изнесени работни места в сградата на ВК Велико Търново – гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 1 и административната сграда на отдел “ВК Южен” – гр. Пловдив, бул. “Източен” № 10 резервации за карти за почивка за страната ще се приемат само на място на 12.05. и 13.05.2016 г.

Най-ново

Единична публикация

Избрани