Информационен център на Министерство на oтбраната

Подготовка на изборите – може да командироват допълнително служители в чужбина

Scroll to Top