Информационен център на Министерство на oтбраната

На борсата сделките са на живо, задкулисието е сведено до минимум

18_Ладова
К.Ладова
Камелия Ладова е адвокат по професия. От три години и половина е правен консултант на Българската стокова борса. С нея разговаряме за това, как е по-изгодно на държавните институции да придобиват нужното им, тъй като законово са предвидени две възможности – държавна поръчка или търгуване на борсата.

От края на 2016 г. в Закона за обществените поръчки е допълнен списъкът на стоките, които могат да се търгуват на стоковата борса, като вече там влизат бензинът, дизеловото гориво и други горива, брикетите, дървата за огрев, пшеницата. „Законът и в предишната си редакция позволяваше определени стоки по списък да бъдат купувани от публичния възложител на стокова борса. Списъкът преди беше в Правилника по прилагане на закона. В сега действащата редакция списъкът се изготвя и приема от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката“, описва ситуацията г-жа Ладова. Според нея винаги в този списък е имало и горива, тъй като те са основна борсова стока и у нас, и по света.

Горивото може да се използва както за отопление на сгради, така и за всякакви други дейности, свързани със задачите на държавните институции. В Министерството на отбраната особено много се нуждаят от горива, тъй като те са необходими за придвижването на всички видове оръжия и машини, които армията ни използва по въздух, по вода и на земята. Питам за опасностите от евентуални задкулисни сделки, които си представям, че борсата би могла да създаде. Настоявам моята събеседничка да сравни тази опасност с другата – възникващата при обществените поръчки. Отговаря практично и пунктуално, че по принцип всяка една поръчка, пусната за търгуване по реда на Закона за обществените поръчки трябва да седи обявена минимум пет работни дни в регистъра с поръчките на съответната борса, както и на интернет страницата й. Целта е да има широка публичност на всяка оферта и максимален брой хора да бъдат запознати. Така брокерите могат да участват в сесиите, да дават своите предложения. Затова възможността от задкулисие в сделки от голям обществен интерес е сведена до минимум. Просто защото цената се договаря на живо. „Борсовата търговия е присъствена и се сключва на най-добрата цена“, казва експертът от Българска стокова борса.

При една открита процедура за обществена поръчка преценката на цената, на документите, на допуснатите участници се прави от лица, които са служители на самия възложител. В другия случай сделката се контролира на първо място от стоковата борса, която не е страна по нея и не е заинтересована. Контрол осъществява и съвсем отделна държавна институция, каквато е Комисията по стоковите борси и тържищата. „Така не мога да кажа, че процентът на борсовите задкулисни сделки е 0, но са взети всички мерки и се прилагат механизми за това да бъде ограничавано до 100 процента“, убедена е г-жа Ладова.

Питам как е уредена търговията с горива за институциите в други държави от ЕС и от НАТО. Оказва се и в двата вида държави институциите традиционно закупуват горивото си чрез тръжни процедури.
„Търгът е основната форма за снабдяване с гориво на армиите в Европа и по света“, обобщава картината г-жа Ладова. В различните държави процедурата се провежда различно, но търгът минава или през борсата, или през неин еквивалент.У нас има разлика в начина и в стила на работа на различните стокови борси. Но всички те са под контрола на Комисията по стокови борси и тържища, на чиито правилници се подчинява дейността им. Така че разликата в борсите е единствено в тяхната ликвидност – в това, какви обороти постигат. През последните години борсата с най-високи обороти е Българска стокова борса, след нея се нарежда Софийска стокова борса, която е и най-старата институция в тази сфера.

– Как министерствата в Република България в момента закупуват горива?
– Горивата са основна борсова стока, купуват се чрез стоковите борси в България. Това се налага, защото процедурата, предвидена от законодателя за извършване на покупка, когато се разходват бюджетни средства, когато минава през стокова борса, е бърза, прозрачна и осигурява възможност за широко договаряне на цената. Затова като цяло публичните възложители, които купуват гориво, предпочитат този вариант. В такъв случай на обжалване подлежи единствено първоначалният акт, с който стартира процедурата – решението за откриване на процедура от възложителя, и е осуетена възможността за едно самоцелно обжалване, като единственият резултат, който се преследва от него, е забавяне на процедурата. В случая с горивата, докато мине една обжалваема процедура и като се вземе предвид, че сега е октомври, съществува реална опасност детски градини и болници да останат без отопление, спешни центрове да останат без гориво за линейките си. В областта на отбраната нещата са много по-сериозни, тъй като би могло да се стигне до положение, в което няма гориво за самолети, за придвижване на всякаква извън пътна и пътна техника.

– Ако държавната поръчка е тромава и опасна, в редица случаи заради възможността за обжалване, как работи борсовата система?
– Бързата процедура в борсата е един от критериите, заради които тя е избирана от възложителите, а другият критерий е, че тук на борсата имат възможност да участват неограничен кръг лица. При откритите процедури няколко човека подават оферти. Комисия от няколко човека решава кого да допусне и кого – не, накрая всичко се свежда до преценката на цената, подадена от трима, или петима участници. На борсата може да дойде и да участва всяко заинтересовано лице чрез своя борсов представител. На борсата могат да се получат неограничен брой насрещни оферти за продаване или купуване. Това е основното предимство на борсата.

 

 

Виж Още

БЪДИ ВОЙНИК

Последни Новини

Вестник Българска Армия

Руслан Мъйнов – Драва

Архив

Scroll to Top