Header

Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Действия по ядрена и химическа защита

[post-views]
Действия по ядрена и химическа защита

115 специалисти показаха високи резултати с АИС „Преслав“ 

м-р Янков и ст.сержПроведе се тренировка на специалистите по предупреждаване и докладване от Автоматизираната информационна система (АИС) „Преслав”. Участие в отделните дейности на подсистемата за анализ и обработка на информацията взеха военнослужещи – специалисти по ядрена, химическа и биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е) от Центъра за наблюдение и контрол на радиационна, химическа, биологическа и екологическа обстановка (ЦНК на РХБ и ЕО), главните разчетно-информационни центрове на Сухопътните войски и Военноморските сили; секция „Фактически, метеорологични и ЯХБ данни” в Метеорологичен център на Военновъздушните сили и Разчетно–информационните групи на формированията от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и Съвместното командване на специалните операции (СКСО). 
От подсистемата за радиационно, химическо и биологическо разузнаване участваха формированията за радиационно, химическо и биологическо разузнаване от видовете въоръжени сили и СКСО. От подсистемата за лабораторен анализ и екологически контрол участваха групите и отделенията за анализ и контрол от видовете въоръжени сили.
През първия ден от двудневната тренировка бяха отработени действията на органите на АИС „Преслав” по изясняване и оценка на обстановката при използване на ядрено оръжие, действията на формированията за земно и въздушно радиационно и химическо разузнаване при провеждане на радиационно разузнаване и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за радиологичен анализ от различни среди. 
През втория ден формированията трябваше да реагират на 14 радиологични инциденти (аварии), 14 въздействия с химическо оръжие (зарин, зоман, Vx, фосген и табун) и химически инциденти (аварии), както и 3 въздействия с биологично оръжие (антракс и ебола вирус). При изпълнението на тези занятия бяха тренирани действията на органите на автоматизираната система по изясняване и оценка на обстановката, създадена вследствие на нанесени химически въздействия и възникнали радиологични събития, действие на формированията за земно и въздушно радиационно и химическо разузнаване при провеждане на радиационно и химическо разузнаване и действията на отделенията за анализ и контрол при вземане на проби за химически анализ от различни среди. За изясняване на радиационната, химическата и биологическата обстановка в хода на тренировката се използваше софтуерният продукт CBRN Analysis. Участващите в тренировката военни формирования изпращаха доклади за създалата се радиационна, химическа и биологична обстановка, действията и защитата на личния състав до Центъра за наблюдение и контрол на РХБ и ЕО за обобщаване на цялата обстановка.
В тренировката участваха 115 души – 26 офицери, 43 сержанти, 41 войници и 5 цивилни служители.     

Най-ново

Единична публикация

Избрани