Министерство на отбраната
информационен център

Последвайте ни!

Търсене
Close this search box.

Старшина Петър Симеонов: Нужна е нова визия за развитието на сержантския корпус

[post-views]

IMG_6664– Г-н старшина, какви основни дейности изпълняват главните сержанти в СКС в момента?
– Длъжността „главен сержант” е сравнително нова за Въоръжените сили. Тя  беше въведена експериментално през 2006 г., а през 2008 г. беше назначено основното ядро от главни сержанти на всички нива – от главен сержант на рота до главен сержант на Българската армия (БА). Основните задължения на главните сержанти са да бъдат учители, възпитатели, лидери и съветници на своите подчинени сержанти и войници. Те са един вид балансьори и коректив в едно отношение и съветници на командирите в друго, като това не изчерпва техните функции. Главните сержанти участват пряко в процесите на планиране на подготовката, поддържането на готовността и всички воински дейности, като подпомагат командира на базата на придобитите с годините опит и експертиза.

– Имате ли собствен опит, собствен подход в работата с главните сержанти от структурите на СКС? 
– Аз съм от главните сержанти, които бяха назначени през 2008 г. Преди да бъда назначен за главен сержант на СКС, бях главен сержант на 4-ти артилерийски полк и благодарение на службата си с командири като полковник Валери Точилов, полковник (сега генерал-лейтенант) Димитър Илиев и полковник Лъчезар Мишев натрупах доста опит и успях да се изградя като главен сержант. Роля за подготовката и изграждането ми изигра и обучението в Академията за главни сержанти на Сухопътните войски на САЩ в Ел Пасо, Тексас.
На основание на Устава за войсковата служба на ВС на РБ главните сержанти са преки началници на всички сержанти и войници от подчинените им формирования, но на практика това е приложимо само за главните сержанти на тактическо ниво. Моята роля като главен сержант на СКС е да провеждам срещи и методически сборове с главните сержанти на формирования от състава на СКС, да посещавам военните формирования, да изнасям лекции и да провеждам срещи и методически занятия със сержантите и войниците от СКС. На срещите със сержантите и войниците се запознавам с техните проблеми, социални потребности и съдействам за тяхното разрешаване. В интерес на истината, голяма част  от проблемите, които имат сержантите и войниците, разрешаваме още на място във военното формирование с помощта на главните сержанти и командирите на формирования, а с тези, които не могат да бъдат разрешени на място, запознавам командването на СКС. 

– Какви са тънкостите в работата на главния сержант?
– За да бъде успешен един главен сержант, трябва да прилага високи професионализъм и компетентност при работата с командирите и подчинените си. Главните сержанти трябва да имат добра подготовка, да са изградили авторитет и доверие пред своите командири и подчинени, за да може тяхната дума да се чува. За целта главният сержант трябва да повишава професионалната си подготовка и да проявява непрекъснат стремеж към самоусъвършенстване. Но на практика все още има колеги с недостатъчна подготовка и такива, които не осъзнават какво се очаква от тях и какви отговорности поемат с назначаването си на тази длъжност. Като цяло, на оперативно ниво в СКС работим и си взаимодействаме добре с офицерите. Моята цел е по всякакъв начин да оправдая доверието, което ми гласува командващият на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров с назначаването на тази длъжност и да бъда максимално полезен във всяко отношение както за него, така и за сержантския състав. Все още съществува проблемът с неразбирането, а понякога и нежеланието на някои от офицерите да работят с главни сержанти. Нужно е много търпение и разбиране от двете страни, но ние сме на верния път. Все по-малко са неподготвените главни сержанти и все повече командири осъзнават колко полезен може да им бъде главният сержант.

– Как се определя кой да стане главен сержант?
– За съжаление, все още няма ясни или по-точно написани критерии какви качества и способности трябва да притежава един военнослужещ, за да бъде назначен на длъжността главен сержант. Във военните формирования има длъжностни характеристики, но те не са уеднаквени. От 2018 г. е в проект на разработка документът „Ръководство за дейността на главните сержанти”, който би трябвало да изглади тези проблеми. 

– Според Вас намериха ли главните сержанти своето системно място в СКС и БА като цяло?
– Необходимо е да съсредоточим усилия върху финализирането на Ръководството за дейността на главните сержанти, като в него да бъдат заложени ясни и конкретни критерии за подбор на кандидатите за заемане на длъжностите „Главен сержант” на различни нива. Документът е все още на етап „отстраняване на забележките”, които бяха записани след внасянето му за разглеждане от Постоянната комисия по концепции и доктрини в МО през миналата година. Във връзка с усложнената обстановка с коронавируса все още няма възможност да се събере работната група и да изчисти нещата, но това ще бъде един от основните приоритети, върху които ще съсредоточим усилия заедно с главния сержант на БА старшина Калин Крумов и колегите главни сержанти на оперативно ниво, след като се успокои обстановката с COVID-19. Нещо повече, във връзка с направените изводи в резултат на Прегледа на отбраната по отношение на визията за развитие на сержантския състав ще предложим на военното ръководство да се разработи и утвърди нова визия за по-нататъшните развитие и насоки за подобряване на процеса на подготовка на сержантския корпус в БА. Друг основен документ, от който бихме могли да вземем актуални и ценни насоки за разработването на тази Визия, е „Стратегия на двете стратегически командвания на НАТО (по операциите и по трансформацията – б. р.) за развитие на сержантския корпус и насоки към сержантския състав” от 2017 г. SI851966Очакваме да започнем по-скоро работа по двата проекта.

Пътешественик и колоездач, с три мисии в Афганистан

Екскурзиите със семейството у нас и в чужбина са основното хоби на старшина Симеонов. Естествено, когато имаме време и финансови възможности, казва с усмивка. В делниците обаче също намира градски начин за пътешествия, като кара велосипеда си. Бил е на три мисии в Афганистан като главен сержант на рота, съветник към главен сержант на батальон от афганистанската армия и главен сержант на българския контингент.
Роден е в Разлог на 16 ноември 1971 г., където през 1989 г. завършва гимназия. Сержантската си служба в БА започва през 1991 г. Преминал пълния курс на обучение в Академията за главни сержанти на Сухопътните войски на САЩ. От ноември 2016 г. е главен сержант на СКС.
„Щастлив съм, че съм роден в Разлог, който се намира между Пирин, Рила и Родопите и че живея в Асеновград. И на двете места има толкова много резервати, свещени места и забележителности, че човек винаги има какво ново да види, дори и да има само един свободен ден през уикенда“, казва старшина Симеонов. И, „заредил батериите“ сред природата, в делниците отново се впуска в дейността си на своеобразен военен омбудсман.
 

Logo_of_Ministry_of_Defense_of_Bulgaria.svg

Андрей Рангелов

Избрани